gazdaságpolitikaszakirodalomtársadalom

Eurázsia felemelkedése: valós növekedési potenciál Európa számára

Szerző: 2021. január 10.No Comments

„…Eurázsiáé lehet a jövő
A felsorolt folyamatok alapján aligha lehet kétségbe vonni, hogy az eurázsiai szuperkontinensen új gazdasági-világhatalmi pólus formálódik. A térség felemelkedését mindenekelőtt a sajátos, innováción alapuló (intenzív) növekedési modell ösztönözheti tovább. Ennek alapjait a hosszú távú fenntarthatósági törekvés, a belső tudástőkére épülő technológiai haladás és a nemzetközi tranzakciókat forradalmasító, új digitális pénz lehetősége adják. Mindez geopolitikai paradigmaváltást is előrevetít. Az ázsiai gondolkodás jegyében alapmotívummá válhat a kölcsönös előnyök kereséséből fakadó stabilitás és egyensúly, amely tiszteletben tartja az országok saját nemzeti értékeit és a fenntartható növekedést mozdítja elő.

„Eurázsia kora” nem jelenti azt, hogy eltűnne a napjainkban meghatározó atlanti erőtér. Sokkal inkább a kizárólagos dominancia megszűnéséről és egy alternatív, többoldalú kooperáción nyugvó világkép kialakulásáról van szó. Ebben az új helyzetben az atlanti tömb érdeke és jövőbeli sikereinek kulcsa az, hogy együttműködésre törekedjen Eurázsiával. Így az Európai Unió versenyképességének megőrzése is azon múlhat, hogy mennyire nyit a szuperkontinens többi része felé.”

Forrás:
Eurázsia felemelkedése: valós növekedési potenciál Európa számára; Horváth Marcell, Boros Eszter; Magyar Nemzeti Bank; 2021. január 7. (PDF)