Európai Unióhírközléstávközlés

Az Európai Bizottság új rendeletet javasol, hogy továbbra is biztosítsa az uniós utazók számára az ingyenes barangolás (roaming) előnyeit

Szerző: 2021. március 1.No Comments

„Annak érdekében, hogy a polgárok az EU-n belüli utazásaik során továbbra is többletköltségek nélkül élvezhessék a barangolást, a Bizottság a mai napon új barangolási rendeletet terjesztett elő. Manapság tanácsosabb elhalasztani a nem alapvetően szükséges utazásainkat, így a javaslat a jövőbe vetett bizalom egyik jelentős mérföldköve. Az új rendelet további 10 évre hosszabbítja meg a 2022-ben hatályukat vesztő jelenlegi szabályokat, emellett jobb barangolási szolgáltatásokat biztosít az utazók számára. A fogyasztók például ugyanolyan minőségű és sebességű mobilhálózati kapcsolathoz juthatnak külföldön, mint otthon, feltéve, hogy ilyen hálózatok rendelkezésre állnak. Az új szabályok egyszerűsítik a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést is – beleértve a fogyatékossággal élők hatékonyabb tájékoztatását az alternatív eszközökről –, valamint növelik a fogyasztók tudatosságát a barangolás során használt értéknövelt szolgáltatásokkal kapcsolatban.

„Roam Like at Home”, azaz barangolás belföldi díjakon

Egy friss Eurobarométer felmérés szerint az elmúlt két évben a mobiltelefonnal rendelkező európaiak fele utazott egy másik uniós országba. A jelenlegi barangolási rendeletnek köszönhetően az uniós barangolási díjak 2017. június 15-én megszűntek, és azóta közel 170 millió polgár él a többletköltségek nélküli barangolás és az egységes piacon belüli utazások során tapasztalható zökkenőmentes összeköttetés kínálta előnyökkel. Az adatroaming használata 2019 nyarán 17-szeresére nőtt a barangolási többletköltségek eltörlése előtti nyárhoz képest (2016 nyarán). A barangolási forgalom 2017 júniusa óta tartó gyors és nagymértékű növekedése azt mutatja, hogy a barangolási díjak eltörlése egy azelőtt kiaknázatlan keresletet teremtett a mobilhasználat iránt a 27 uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában utazók körében. A jelenlegi szabályok 2022. június 30-án hatályukat vesztik, és a mobil távközlési piac feltételei még mindig nem segítik elő a belföldi díjszabás szerinti fenntartható barangolást minden vállalkozás és fogyasztó számára az EU-n belüli utazás során. Ezért fontos a szabályok kiterjesztése.

Ugyanolyan minőségű szolgáltatások belföldön és külföldön

Az Eurobarométer legfrissebb adatai szerint az emberek 33%-a nyilatkozott úgy, hogy az EU-n belüli külföldi utazásaik során lassabb a mobilinternet, mint belföldön, 28%-uk szerint pedig a hálózati szabvány alacsonyabb, mint otthon (pl. 4G helyett 3G). A ma javasolt új szabályok célja, hogy a polgárok és a vállalkozások ugyanolyan minőségű szolgáltatásokban részesüljenek, mint otthon. Ez azt jelenti, hogy ha előfizetésük részeként 4G, illetve egyre inkább 5G sebességgel rendelkeznek, barangoláskor nem lehetne alacsonyabb a hálózatok sebessége mindazon helyeken, ahol ezek a hálózatok elérhetők. Az 5G-s szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy barangolás közben használhatnak bizonyos alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ezenkívül a vendéglátó ország üzemeltetőinek észszerű nagykereskedelmi barangolási hozzáférés iránti kérelem alapján hozzáférést kell biztosítaniuk valamennyi hálózati technológiához és generációhoz.

Hatékony hozzáférés a segélyhívó szolgáltatásokhoz külföldön
A javasolt rendelet célja, hogy a barangolást használó előfizetők zökkenőmentesen és díjmentesen hozzáférhessenek a segélyhívó szolgáltatásokhoz és igénybe vehessék a hívó fél helymeghatározási adatainak átvitelét, többek között nem csak hanghívások révén, hanem például SMS-en vagy segélyhívó alkalmazásokon keresztül. Ezen túlmenően az utazókat tájékoztatni kell arról, hogy milyen módon érhetők el a segélyhívó szolgálatok, beleértve a fogyatékkal élők számára kialakított szolgálatokat is abban az uniós országban, amelyet meglátogatnak.

A váratlanul magas költségek és számlák elkerülése
A barangolás során az utazók számára lehetővé kell tenni, hogy biztosan hívni tudják a hívószámokat, amelyekkel elérhetnek olyan értéknövelt szolgáltatásokat, mint például műszaki ügyfélszolgálatok, légitársaságok vagy biztosítók ügyfélszolgálata, vagy akár az ingyenesen hívható telefonszámok, amelyek váratlan barangolási díjakkal járhatnak. A barangolásra vonatkozó új szabályok értelmében a szolgáltatóknak elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztóknak arról, hogy a barangolás során milyen megnövekedett költségekkel járhat az értéknövelt szolgáltatások igénybevétele.

Fenntartható barangolás a szolgáltatók számára

Az új szabályok biztosítani fogják, hogy a díjmentes barangolás fenntartható legyen a szolgáltatók számára. A szabályok a nagykereskedelmi barangolási díjak további csökkentését irányozzák elő – a szolgáltatók díjat számítanak fel egymásnak a hálózatuk használatáért, amikor előfizetőik külföldre utaznak. A szolgáltatók közötti árak felső korlátait olyan szinten rögzítik, amely lehetővé teszi a szolgáltatók számára a barangolási szolgáltatások nyújtásával járó költségek megtérülését. Ugyanakkor továbbra is ösztönzi a hálózatokba való beruházást, és elkerüli a belföldi verseny torzulását a felkeresett országok piacain.

Háttér-információk
A Bizottság nemrégiben felülvizsgálta azt a rendeletet, amely 2017 júniusától ötéves kezdeti időtartamra megszüntette a barangolási díjakat. A felülvizsgálati jelentések rámutattak, hogy a „méltányos használatra” vonatkozó szabályok, illetve a szolgáltatók barangolással való visszaéléseinek megelőzése érdekében hozott intézkedések és a szabályoktól való kivételes eltérések rendszere a nemzeti piacokra, szolgáltatókra és fogyasztókra gyakorolt negatív hatások elkerülése érdekében működtek. A felülvizsgálat azt is megállapította, hogy a barangolás fenntarthatóságának biztosítása érdekében továbbra is szükség van a szolgáltatók közötti árak szabályozására irányuló intézkedésekre. Megerősítette továbbá, hogy az EU-n/EGT-n belüli utazás során a mobilszolgáltatások iránti kereslet gyorsan nőtt a barangolási díjak eltörlése óta. A felülvizsgálat részeként a Bizottság 2020 júniusa és szeptembere között nyilvános konzultációt is tartott, hogy megismerje a kis- és nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokkal, valamint e szabályok meghosszabbításának hatásával kapcsolatos véleményeket.

További információk
A barangolásról szóló új rendelet – Kérdések és válaszok

Javaslat az új barangolási rendeletre

Bővebben az EU-n belüli barangolásról

Tájékoztató a barangolásról

Kérdések és válaszok – Barangolás

Jelentések és tanulmányok

Forrás:
A Bizottság új rendeletet javasol, hogy továbbra is biztosítsa az uniós utazók számára az ingyenes barangolás előnyeit; Európai Bizottság; 2021. február 24.