jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban

Szerző: 2021. március 9.március 11th, 2021No Comments

„…A kutatás során a digitális aláírásra, az elektronikus aláírásra és az elektronikus hitelességre vonatkozó eredményeket és követelményeket tekintettem át, amelyből absztrakciót alkalmazva definiáltam az értékelés alapjául szolgáló dimenziókat. Tekintettel arra, hogy az elektronikus aláírás nem műszaki fogalom, ellenben műszaki tartalomból lett társadalmi szinten definiálva, a technológiák társadalmi beágyazódásához szükséges mechanizmusokat is elemeztem, a releváns jogi háttérrel és társadalmi konstrukciókkal együtt. Az elektronikus aláírás térben és időben történő változásait és a változások kölcsönhatásait megvizsgálva eljutottam az elektronikus aláírás ontogenezisének értelmezéséhez.

A kutatás fő módszereként a modellalkotást választottam. A modellben megjelenítettem az elektronikus aláírások mérhető attribútumaként fellelhető elemeket, kategorizáltam ezeket és megvizsgáltam ortogonalitásukat és az egymástól való függőségüket is. A modellt ezt követően alkalmaztam empirikus mintákra és következtetéseket vontam le a modell kimenetének értékeléséből. Állításom szerint minden elektronikus aláírás jellemezhető egyetlen egy helyesen megválasztott modellben, tekintet nélkül annak keletkezési helyére időbeli, földrajzi és társadalmi értelemben egyaránt. A kapott eredményekből kidolgozott klaszterek segítésével a modell eredményeinek alkalmazhatóságára adtam példát.

Külön fejezetben elemzem a kézírásos aláírás és a digitális aláírás emelt biztonsági szintű alkalmazhatóságát, a jogszabályi háttér és következményeinek bemutatásával, ami elvezet a fokozott biztonságú biometrikus elektronikus aláírás fogalmának létrejöttéhez. A fogalom létezésének szükségszerűségét dedukcióval, a fogalom gyakorlati tartalommal való kitölthetőségét pedig egy prototípus empirikus leírásával támasztom alá.

9A társadalmi integráció és az innovációk elterjedése vizsgálatához a technológiai innovációk társadalmi használatához szükséges tudást és annak potenciális elterjedési mechanizmusait is bemutatom, a digitális tanúsítványok magyar elektronikus társadalomban való penetrációjának valós adatokon nyugvó elemzésével és az adatokból való konzekvenciák levonásával együtt.”

Forrás:
Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban; Erdősi Péter Máté; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2021-III-31 10:00, helye: NKE KDI Online – Teams-link: https://tinyurl.com/1kfi4ocs