Európai Uniógazdaság

Az Európai Parlament elfogadta a stratégiai beruházásokat ösztönző InvestEU programot

Szerző: 2021. március 15.No Comments

  • A program mintegy 400 milliárd eurónyi beruházást hivatott generálni
  • A vállalatok támogatást kapnak a koronaválság túléléséhez
  • Kiindulópontot jelent az egyébként nehezen finanszírozható beruházások elindításához

A képviselők kedden jóváhagyták az állami és magánforrásokat mozgósító és a finanszírozáshoz jutást leegyszerűsítő új InvestEU programot.

A Parlament 496 szavazattal, 57 ellenszavazat és 144 tartózkozkodás mellett fogadta el a Tanáccsal folytatott tárgyalások eredményeképpen létrejött ideiglenes megállapodást.

Az InvestEU az uniós költségvetésben erre a célra szánt, a jelenlegi árfolyamon számított 26 milliárd euró értékű garanciára támaszkodva 2021 és 2027 között várhatóan 400 milliárd euró beruházást generál majd az Európai Unióban. A 750 milliárd eurós európai helyreállítási csomag részét képező InvestEU a stratégiai, fenntartható és innovatív beruházásokat serkenti. Várhatóan segít orvosolni a piaci hiányosságokat, az optimálistól elmaradó beruházásokat és egyes célágazatok beruházási hiányát.

Fenntartható és stratégiai beruházások

Az InvestEU program célja, hogy az Unióban több stratégiai beruházás induljon a járvány idején elengedhetetlen gyógyszer-, orvosiműszer- és eszközgyártás, valamint az informatikai és kommunikációs technológiák fejlesztése, illetve a komponensek és készülékek gyártása területén.

A program olyan fenntartható projektek finanszírozásához is hozzájárul majd, amelyek igazolhatóan kedvező környezeti, éghajlati és társadalmi hatással járnak. A projektekkel szemben elvárás, hogy semmilyen területen nem okozhatnak jelentős kárt, azaz nem veszélyeztethetik a környezetvédelmi és társadalmi célok teljesülését.

A képviselőknek sikerült elérniük, hogy az InvestEU program igazodjon ahhoz a célkitűzéshez, amely szerint 2027-ig az uniós források legalább 30 százalékát éghajlat-politikai célokra kell fordítani. Ugyanígy elérték, hogy a program a járvány okozta válságot megszenvedő és a fizetésképtelenség határán álló kis- és középvállalkozásokat is támogassa.

További beruházás mintegy 400 milliárd euró értékben

A program által generált, a tervek szerint mintegy 400 milliárd euró értékű beruházás és az uniós garancia az alábbi szakpolitikai célkitűzések között oszlik majd meg:

  1. fenntartható infrastruktúra: kb. 38 százalék
  2. kutatás, innováció és digitalizáció: 25 százalék
  3. kis- és középvállalkozások: kb. 26 százalék
  4. szociális beruházás és készségfejlesztés: kb. 11 százalék.

Ezenkívül 375 millió eurót kap az Európai Beruházási Alap, amely szintén részt vesz az InvestEU program végrehajtásában.

José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
„Az Uniónak állami és magánbefektetésekre egyaránt szüksége van ahhoz, hogy gazdaságilag versenyképesebbé és eredményesebbé váljon, és hogy egyes régióinak fejlettségét közelítse egymáshoz. Az InvestEU segítségével még több forrás áll rendelkezésre arra, hogy megvalósuljanak az egyébként elmaradó projektek. Stratégiai ágazatainknak, így például a gyógyszeriparnak, függetlenedniük kell. Segítenünk kell a legtöbbet szenvedett régiókat, az uniós polgároknak pedig jogos az igényük a jó minőségű munkahelyekre és a befektetésekre” – mondta a Költségvetési Bizottság részéről a tárgyalást vezető képviselő a keddi vita során.

Irene Tinagli (S&D, Olaszország)
„További forrásokat irányítottunk át környezetvédelmi célokra, a járványt megsínylő kis- és középvállalkozások támogatására, és elértük, hogy az InvestEU program alkossa a helyreállítási terv magját. Mivel az InvestEU szintén a válságból való kilábalást segíti, ezért összekapcsoltuk a helyreállítási és ellenállóképesség fokozását segítő eszközzel, így a tagállamok a talpraállási programjaik egy részét az InvestEU-n keresztül valósíthatják meg” – mondta a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a tárgyalást vezető képviselő.

A következő lépések

Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a programról szóló rendeletet, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon hatályba lép.

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2021.3.9.)
A vita felvételről (2021.3.9.)
A név szerinti szavazás eredményei (2021.3.9.)
Az InvestEU honlapja az EU által támogatott projektek példáival
EP kutatószolgálat: InvestEU – az ESBA az új többéves pénzügyi keretben (angolul)
Jelentéstevő, Költségvetési Bizottság: José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
Jelentéstevő, Gazdasági és Monetáris Bizottság: Irene Tinagli (S&D, Olaszország)

Forrás:
A Parlament elfogadta a stratégiai beruházásokat ösztönző InvestEU programot; Európai Parlament; 2021. március 10.
Az Európai Parlament 2021. március 9-i jogalkotási állásfoglalása az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)); Európai Parlalemnt; 2021. március 9.