közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az országos rendőrfőkapitány 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítása az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2021. május 2.No Comments

„…1. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás célja
2. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartásban (a továbbiakban: eModus) szereplő adatok kezelésének célja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatai ellátásának elősegítése.

2. Az eModus adatköre, valamint az ezzel kapcsolatos adatkezelési és üzemeltetési kötelezettségek
3. Az eModus az 1. mellékletben meghatározott bűncselekmények (a továbbiakban: modus tárgyú bűncselekmény) vonatkozásában tartalmazza
a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 91/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatokat;
b) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok közül a szándékos bűncselekmény
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, személyleírását, fényképét;
c) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat;
d) az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat;
e) az ügyszámot, a tényállás megnevezését, elévülési idejét, az adatállományba történő bekerülésének idejét és az ügyben eljáró szervet.
4. Az eModus valamennyi szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott,
tetoválással rendelkező személy vonatkozásában tartalmazza
a) a 3. pont b) és e) alpontjában meghatározott adatokat;
b) a személyleírási és fényképadatok közül a tetoválás képét és leírását.
5. Az eModus adatkezelője az ORFK, az ezzel kapcsolatos feladatokat az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi
Elemző-Értékelő Főosztály (a továbbiakban: Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály) látja el.
6. Az eModus technikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály látja el…”

Forrás:
Az országos rendőrfőkapitány 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítása az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról; Hivatalos Értesítő; 2021. évi 20. szám; 2021. április 30.; 2128-2136. o. (PDF)