gazdaságjogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormánybiztos neveztek ki, fontos feladatokra

Szerző: 2021. május 9.No Comments

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 2021. május 9. napjától két évre dr. Bogdán Tibort a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen

a) a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására,

b) a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására,

c) az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.

3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben

a) a tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat kérhet,

b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet,

c) az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.

4. A kormánybiztos tevékenységét az igazságügyért felelős miniszter irányítja.

5. A kormánybiztos tevékenységét az Igazságügyi Minisztériumban működő 5 fős titkárság segíti.

6. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

7. Ez a határozat 2021. május 9-én lép hatályba.

8. Hatályát veszti a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat.”

Forrás:
1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 82. szám; 2021. május 6.; 3267. o. (PDF)