Európai Unióművelődéspolitika

Az Európai Unió Tanácsa az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről

Szerző: 2021. május 25.No Comments

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el „Az »Európai Egyetemek« kezdeményezés – A felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a társadalom összekapcsolása: új dimenziókat nyitunk az európai felsőoktatásban” címmel. Az uniós vezetők által 2017-ben indított kezdeményezés az EU 2021–2027-es finanszírozási időszakában fog teljes mértékben megvalósulni. Az európai egyetemek szövetségein belül a tervek szerint a hallgatók, az oktatók és a kutatók szabadon mozoghatnak majd a partnerintézmények között képzés, oktatás és kutatás céljából.

Következtetéseikkel a miniszterek arra ösztönzik a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kezdeményezés továbbra is központi szerepet töltsön be az európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítésében, mivel az inspirálóan hat az uniós felsőoktatás átalakítására, és segíti az innovatív, világviszonylatban versenyképes és vonzó európai oktatási térség és Európai Kutatási Térség nagyívű elképzelésének megvalósítását. E célból a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy használják ki az összes rendelkezésre álló finanszírozási lehetőséget, beleértve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (az EU válság utáni költségvetési eszközét) az „Európai Egyetemek” kezdeményezés támogatása érdekében.

A miniszterek ajánlják továbbá az oktatási hatóságok, a felsőoktatási intézmények és az érdekelt felek közötti együttműködés szorosabbra fűzését az európai szintű együttműködés akadályainak lebontása érdekében. Ezzel összefüggésben javasolják a közös európai diplomák iránti igénynek és ezek megvalósíthatóságának a felmérését az „európai egyetemek” szövetségein belül. Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés keretében az oktatóknak és a kutatóknak szóló közös munkaerő-felvételi programokra irányuló, a képzett munkaerő eredményes, „többirányú” és „kiegyensúlyozott” cirkulációját célzó, fokozatos megközelítést kell előmozdítani, amelyhez megerősített, felelős kutatási és tanári életpályák társulnak, különösen a fiatal kutatók esetében.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok nyomon követhessék az „Európai Egyetemek” kezdeményezés alakulását, felkérték a Bizottságot, hogy 2021 végéig számoljon be az első szövetségek félidős felülvizsgálatának főbb eredményeiről.

„Mindannyiunknak garantálnunk kell, hogy az „európai egyetemek” hallgatóközpontú megközelítések olyan kísérleti platformjaivá váljanak, amelyek az európai társadalmi kihívások és készségigények kezelésére összpontosítanak. Emellett a felelős kutatásnak és oktatásnak, valamint a fiatal kutatók felvételének a kísérleti platformjaként is kell működniük, ideértve a határozatlan idejű munkaviszonyt kínáló felsőoktatási rendszerek javítását, továbbá az életpálya-menedzsment és a változatos szakmai pályafutás kialakításának megerősítését. Az „európai egyetemeknek” elő kell mozdítaniuk a nyílt tudomány elveinek alkalmazását, ideértve annak garantálását, hogy a szakmai előmenetel összeegyeztethető legyen folyóiratok honlapjain vagy nyilvános adatbázisokon keresztül szabadon hozzáférhető kutatási publikációkkal, valamint más nyílt tudományos gyakorlatokkal, például a nyílt hozzáférésű publikációval, a tudás- és adatmegosztással, illetve a nyílt együttműködéssel.”- Manuel Heitor, Portugália tudományügyi és felsőoktatási minisztere

A miniszterek hangsúlyozták továbbá, hogy már láthatók a kezdeményezés első eredményei, mivel – egy közelmúltbeli felmérés szerint – az első 17 „európai egyetem” résztvevői úgy vélték, hogy a szövetségben való részvétel segített nekik a válság kezelésében, és lehetővé tette számukra, hogy erőforrásaik és erősségeik egyesítésének köszönhetően hamarabb talpra álljanak.

Háttér és a további lépések

Az Európai Tanács 2017. decemberi következtetéseiben az uniós vezetők felszólították a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy Unió-szerte erősítsék meg a felsőoktatási intézmények közötti stratégiai partnerségeket, és szorgalmazzák, hogy 2024-re mintegy húsz „európai egyetem” jöjjön létre. Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés ennek a felhívásnak tesz eleget.

A felsőoktatásnak biztosítania kell a hallgatók, a személyzet és a kutatók számára az ahhoz szükséges készségeket, hogy megtalálják a helyüket a változó munkaerőpiacon, ahol egyre nő a kereslet a magasan képzett személyek iránt, és hogy felkészülten tudjanak részt venni a zöld és digitális átállás folyamatában. Ehhez fokozni kell a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés mértékét.

Két, 2019-ben és 2020-ban közzétett, az Erasmus+ program keretében finanszírozott felhívás nyomán 41 – több mint 280 felsőoktatási intézményre kiterjedő – európai egyetemi szövetség létrehozása van folyamatban. Az „európai egyetemek” legalább három, három uniós tagállambeli vagy az Erasmus programban részt vevő egyéb országbeli felsőoktatási intézményből állnak.

A Tanács következtetései az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről – A felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a társadalom összekapcsolása: új dimenziókat nyitunk az európai felsőoktatásban (2021. május 17.)
Európai oktatási térség (háttérinformációk)
Az Európai Egyetemek kezdeményezés | Oktatás és képzés (Európai Bizottság)
Ülések

Forrás:
„Európai Egyetemek” kezdeményezés: a Tanács következtetései utat nyitnak az európai felsőoktatás új dimenziója előtt; Európai Unió Tanácsa; 2021. május 17.