közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatokUncategorized

Módosul az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus szabályozása

Szerző: 2021. augusztus 15.No Comments

„…„3. alkalmazás-továbbfejlesztés: korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amelybe nem tartozik bele a hibajavítás, karbantartás, optimalizálás, IT biztonság növelése, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatások,”

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet ügyintézési felület: olyan elektronikus felület, amely biztosítja az alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés különböző szereplői számára az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó eljárások megindítását, lefolytatását, az alkalmazásfejlesztés – az előzetes engedélyezési eljárástól az alkalmazás megvalósításán át a kifejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazás végső műszaki-szakmai átadás-átvételéig történő – nyomon követését,
(E rendelet alkalmazásában:)

„12. központi szolgáltatók: a központi alkalmazás-szolgáltató, a központi termék minőségbiztosító és a központi infrastruktúra-szolgáltató,

12a. központi termék minőségbiztosító: az alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés során a termék minőségbiztosítói feladatokat ellátó szerv,”

„(1) A Kormány központi alkalmazás-szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi alkalmazás-szolgáltató), központi infrastruktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi infrastruktúra-szolgáltató), központi termék minőségbiztosítóként a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t (a továbbiakban központi termék minőségbiztosító) jelöli ki.”

(A központi infrastruktúra-szolgáltató)

„c) kialakítja a központi alkalmazás-szolgáltató és a központi termék minőségbiztosító bevonásával az ÁAFK-t használó fejlesztő szervezetek infrastruktúra szintű hozzáférésének szabályrendszerét és az igénybevételhez kapcsolódó módszertani útmutatókat, amelyeket a központi alkalmazás-szolgáltató az ÁAFK, valamint ÁAK rendszerfelületein közzétesz,

d) kialakítja a központi alkalmazás-szolgáltató és a központi termék minőségbiztosító bevonásával az ÁAFK, valamint az ÁAK használatával kapcsolatos technológiai és IT biztonsági követelményeket meghatározó módszertani ajánlásokat, amelyeket a központi alkalmazás-szolgáltató az ÁAFK, valamint az ÁAK rendszerfelületein közzétesz.”…”

Forrás:
476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 151. szám; 2021. augusztus 9.; 6912-6917. o. (PDF)