Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség felett

Szerző: 2021. október 3.No Comments

„…1. melléklet a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelethez A Rendelet 3. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve – Cégjegyzékszám – Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)
3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság – 01-09-389831 – 2022. december 31.”

Forrás:
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
; Magyar Közlöny; 2021. évi 181. szám; 2021. október 1.; 8378. o. (PDF)
Lásd még: 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet; Nemzeti Jogszabálytár
(Ennek a 3. mellékletét (3. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez, Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság) módosították.)