Európai Uniógazdaságinformatikaközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Finnország aktív részvétele az európai adatgazdaság kiépítésében

Szerző: 2021. november 13.november 15th, 2021No Comments

„Finnország jól vesz részt az adatgazdaság fejlesztése érdekében Európában végzett munkában. Ezek a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium által közzétett, az adatterekről szóló tanulmány következtetései. Az adatterek a társadalmak és az adatalapú gazdaság digitális átalakulásának részét képezik.

„Adattér”: szereplők vagy rendszerek hálózata, amelyet az adatok nyílt megosztása és cseréje céljából hoztak létre, és amely közösen elfogadott elvek és szabályok alapján működik. Az adatok megosztását és felhasználását elősegítő ilyen adatterek fejlesztése folyamatban van, például a közlekedési, az egészségügyi, az energia- és a mezőgazdasági ágazatban, valamint a közszférában. Az adattereket a különböző ágazatok közötti interoperabilitás kiépítésére is használni fogják.

Az adatterekről szóló tanulmány koncepcióként vizsgálja az adatteret, kifejti annak elveit és működését, és felsorolja egy jó adattér tulajdonságait. A tanulmány megvizsgálja továbbá az Európában és Finnországban jelenleg folyó fejlesztési munkát, az előkészítés alatt álló projekteket és a szabványosítási folyamatokat.

A tanulmány szerint a finn projektek jól vesznek részt az európai adatterek fejlesztésével kapcsolatos munkában. Most fontos biztosítani, hogy a finnek is aktívak legyenek az uniós adattérprojektekben és a kapcsolódó finanszírozási kérelmekben.

A minisztérium felhasználja a tanulmány eredményeit az adatok felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítése és az uniós folyamatok befolyásolására irányuló munka során, valamint a magánélet védelmével, valamint a közlekedési és kommunikációs szolgáltatások biztonságával és titkosságával kapcsolatos kérdések előkészítéséhez. A cél olyan felhatalmazó rendelet elfogadása, amely elősegíti az adatokhoz való hozzáférést, és ezáltal javítja az adatalapú vállalatok működési környezetét.

Az adatterek a nyílt piaci adatinfrastruktúrát valósítják meg

A tanulmány azt mutatja, hogy széles körű nemzetközi konszenzus alakult ki az adatokhoz való méltányos és igazságos hozzáférés és az adatok megosztásának szükségességével kapcsolatban. Ezt az adatterek fejlesztésének felgyorsítására kell felhasználni.

A tanulmány szerint az európai adattereket használó szereplők a kísérletektől és az általános elvek meghatározásától az ipari célú terek széles körű bevezetése felé mozdulnak el.

Az Európai Bizottság az adatok felhasználásán alapuló digitális belső piac fejlődését is ösztönzi. A Bizottság számos olyan jogi aktust készít elő, amelyek fontosak a digitális működési környezet szempontjából, és amelyek célja az adatok megosztásának és felhasználásának egyértelművé tétele. A folyamat során kiemelt kulcsfontosságú elemek közé tartozik az adatokhoz való nyílt és egyenlő hozzáférés és azok felhasználhatósága, valamint a MyData elvek, amelyek lehetővé teszik az emberek számára a rájuk vonatkozó adatok ellenőrzését.

A tanulmány szerint az adatok felhasználásának az európai társadalom és szabályozás célkitűzésein alapuló megközelítése ellentétes az adatokat felhasználó nagyvállalatok működési modelljével. A jövőben nagyon valószínűen megfelelőbb lenne, ha az adatgazdaságot az európai és amerikai szereplők kiegyensúlyozott együttműködési modellje alapján építenék ki.

Az „Adatterek helyzete” című vizsgálati jelentést a Finnország Közlekedési és Hírközlési Minisztériuma által 2021. november 8-én szervezett adatgazdasági fórumon tették közzé. A jelentés angol nyelven készült, és elérhető a kormányzati projektekre vonatkozó információk portálján. A tanulmányt a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium rendelte meg, és a 1001 Lakes készítette.”

Forrás:
Study: Finland active in developing data economy; Ministry of Transport and Communications; 2021. november 8.
Lásd még: State of Data Spaces, October 2021; Ministry of Transport and Communications; 2021. november 4. (PDF)
1001 Lakes
Európai adatstratégia; Európai Bizottság, 2019-2024-es prioritások
Háttér: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai adatkormányzásról (Adatkormányzási rendelet) COM/2020/767 final; EUR-Lex; 2020. november 11.