Skip to main content

Találat: digitális piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act – DMA)

A „kapuőröknek” a mai naptól kezdve eleget kell tenniük a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt összes kötelezettségnek

„A Bizottság által 2023 szeptemberében kapuőrnek minősített hat vállalat – az Apple, az Alphabet, a Meta, az Amazon, a Microsoft és a ByteDance – a mai naptól kezdve köteles teljes mértékben eleget tenni a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt összes kötelezettségnek. A digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy versengőbbé és tisztességesebbé tegye a digitális piacokat az EU-ban. Új szabályokat állapít meg 10 meghatározott alapvető platformszolgáltatásra – például a keresőmotorokra, az online piacterekre, az alkalmazás-áruházakra, az online hirdetésekre és az üzenetküldésre – vonatkozóan,...

Részletek

Életbe lépett az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabálya (Digital Markets Act – DMA)

„Az Apple, a Google, a Meta és mások évekig korlátlanul működtek, az új törvények és szabályozások azonban végül arra kényszerítik őket, hogy jelentős változtatásokat hajtsanak végre termékeiken és üzleti tevékenységükön. A Google kénytelen megváltoztatni bizonyos keresési eredmények megjelenítésének módját. A Windows-felhasználók többé nem a Bing internetes keresőeszközét fogják alapértelmezés szerint használni, az Apple pedig az iPhone- és iPad-felhasználók számára először kénytelen hozzáférést biztosítani a rivális alkalmazásboltokhoz és fizetési rendszerekhez. A technológiai óriások a mai határidő előtt sokat készültek arra, hogy megfeleljenek a...

Részletek

Első ADATNAP – Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról, 2024. március 21.

„Első ADATNAP Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról Időpont: 2024. március 21. (csütörtök), 9:30 – 17:30 Helyszín: PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., Szent II. János Pál pápa díszterem Szervezők: Ereky István Közjogi Kutatóközpont PPKE JÁK (ereky.jak.ppke.hu) Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület (Magyary.hu) A rendezvény támogatói: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) Védnök: Dr. Koltay András, egyetemi tanár, LL.M., Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), elnök A konferencia és fórum...

Részletek

Akcióban a DMA – nyilvánosak a kapuőröket kijelölő határozatok

„A Digital Markets Act (DMA) uniós rendelet a belső piacon a törvény erejével szabályozza a digitális piacokat. A DMA megközelítése az aszimmetrikus versenyszabályozás: a legnagyobb szereplők kijelölésével és megregulázásával próbálja felszámolni az egyes, a digitális piacokra jellemző, speciális piaci kudarcokat. A DMA létrejöttét a klasszikus versenyjogi beavatkozás lassúsága, reakcióképtelensége, a megelőző szabályozás fontossága és a speciális szabályozási tárgy (a digitális piacok) természete igazolja. A Bizottság október 10-én nyilvánossá tette a kapuőröket kijelölő, lelombozóan szűkszavú, az egyébként sok kérdést nyitva hagyó normaszöveget nemigen konkretizáló határozatait. Mielőtt...

Részletek

A digitális piacokról szóló jogszabály: a Bizottság döntése hat kapuőri minősítésről

„Az Európai Bizottság mai döntésével első alkalommal minősített a digitális piacokról szóló jogszabály értelmében kapuőrré hat szolgáltatót. Ezek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a ByteDance, a Meta és a Microsoft. A minősítés összesen a kapuőrök 22 alapvető platformszolgáltatását érinti. A hat kapuőrnek hat hónap alatt biztosítania kell a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti kötelezettségeknek való teljes körű megfelelést a minősítés tárgyát képező valamennyi alapvető platformszolgáltatása tekintetében. A digitális piacokról szóló jogszabály értelmében az Európai Bizottság „kapuőrnek” minősítheti a digitális platformokat, ha...

Részletek

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) bekerült a digitális piacvédelem uniós szakértői csoportjába

„A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tagságot nyert abban magas szintű nemzetközi munkacsoportban, amely az Európai Bizottságot segíti a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) betartatásában. A tagsággal járó szakmai elismerés a Gazdasági Versenyhivatal nemzetközi térnyerésének eredménye. A digitális piacokról szóló uniós jogszabály (DMA) idén májustól csatlakozik a versenyjogi szabályozás mellé, hogy azzal párhuzamosan, folyamatos ágazati piackontrollként küszöbölje ki az online tér legnagyobb („big tech”) vállalatainak káros piaci gyakorlatait. Az új rendeletet az Európai Bizottság fogja érvényesíteni az érintett óriásvállalatokkal szemben úgy, hogy támaszkodik a...

Részletek

In situ adathozzáférési jogok – egy egészséges szabályozási alternatíva a DMA 6. cikk (h) pontjához

„Az Európai Unió szabályozási csomagját képező Digital Markets Act (DMA) nemrég hatályba lépett, végleges szövege szerint: ,,(A Kapuőr) biztosítja az üzleti felhasználó vagy végfelhasználó tevékenysége révén keletkezett adatok tényleges hordozhatóságát (…) többek között folyamatos és valós idejű hozzáféréssel”. (DMA 6. cikk (h) pont.) Az idézett szabály szerint a DMA előírásai alapján kijelölt kapuőrök (például a nagy platformok, mint a Facebook) a saját kezelésükben és birtokukban levő, a kérelmezőre (végfelhasználók és üzleti felhasználók) vonatkozó adatokat kötelesek megosztani és hordozhatóvá tenni a kérelmező számára. A DMA adathozzáférési jogot...

Részletek

Az EU egy 40 fős trösztellenes csapatot állít fel a Big Tech cégek megregulázására

„Az Európai Unió trösztellenes szabályozó hatósága arról döntött, hogy felállítanak egy technológiai szakértőkből álló szervezetet, aminek a feladata a technológiai cégeket érintő szabályozások betartatása lesz. Az a csapat 40 szakértőből áll majd és a Big Tech cégek megregulázása lesz a feladatuk. A Digital Markets Act (DMA) egy olyan jogszabálygyűjtemény, ami meghatározza a nagy technológiai cégeknek, hogy miként szabályozhatják a webhelyeikhez és az ott található adatokhoz való hozzáférést – írja a US News. Ilyen Big Tech cégek például a Google, a Meta, az...

Részletek

Kérdések és válaszok: A digitális piacokról szóló jogszabály: tisztességes és nyitott digitális piacok biztosítása

„Mi a digitális piacokról szóló jogszabály lényege? A digitális piacokról szóló jogszabály szabályokat vezet be a digitális ágazatban „kapuőrként” működő platformokra vonatkozóan. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra és fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára végfelhasználóik elérésében, továbbá amelyeknek a helyzete szilárd és tartós, illetve előre láthatólag szilárddá és tartóssá válik. Ezáltal képesek magánszereplőként szabályozói szerepet betölteni és szűk keresztmetszetet alkotni a vállalkozások és a végfelhasználók között. A digitális piacokról szóló jogszabály célja egyfelől annak megelőzése, hogy...

Részletek

A digitális piacokról szóló jogszabály: a piacok nyitottságának biztosítását célzó szabályok lépnek hatályba a digitális kapuőrökre vonatkozóan

„A holnapi napon hatályba lép a digitális piacokról szóló uniós jogszabály. Az új rendelet véget vet az onlineplatform-gazdaságban kapuőrként működő vállalatok tisztességtelen gyakorlatainak. A rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2020 decemberében terjesztette elő, és azt az Európai Parlament és a Tanács rekord gyorsasággal, 2022 márciusában elfogadta. A digitális piacokról szóló jogszabály meghatározza, hogy egy nagy online platform mikor minősül „kapuőrnek”. Ezek olyan digitális platformok, amelyek fontos „kapuként” szolgálnak a fogyasztók és az üzleti felhasználók között, és amelyek pozíciója lehetővé teszi számukra, hogy...

Részletek
Page 1 of 2 1 2