Találat: digitális piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act – DMA)

In situ adathozzáférési jogok – egy egészséges szabályozási alternatíva a DMA 6. cikk (h) pontjához

„Az Európai Unió szabályozási csomagját képező Digital Markets Act (DMA) nemrég hatályba lépett, végleges szövege szerint: ,,(A Kapuőr) biztosítja az üzleti felhasználó vagy végfelhasználó tevékenysége révén keletkezett adatok tényleges hordozhatóságát (…) többek között folyamatos és valós idejű hozzáféréssel”. (DMA 6. cikk (h) pont.) Az idézett szabály szerint a DMA előírásai alapján kijelölt kapuőrök (például a nagy platformok, mint a Facebook) a saját kezelésükben és birtokukban levő, a kérelmezőre (végfelhasználók és üzleti felhasználók) vonatkozó adatokat kötelesek megosztani és hordozhatóvá tenni a kérelmező számára. A DMA adathozzáférési jogot...

Részletek

Az EU egy 40 fős trösztellenes csapatot állít fel a Big Tech cégek megregulázására

„Az Európai Unió trösztellenes szabályozó hatósága arról döntött, hogy felállítanak egy technológiai szakértőkből álló szervezetet, aminek a feladata a technológiai cégeket érintő szabályozások betartatása lesz. Az a csapat 40 szakértőből áll majd és a Big Tech cégek megregulázása lesz a feladatuk. A Digital Markets Act (DMA) egy olyan jogszabálygyűjtemény, ami meghatározza a nagy technológiai cégeknek, hogy miként szabályozhatják a webhelyeikhez és az ott található adatokhoz való hozzáférést – írja a US News. Ilyen Big Tech cégek például a Google, a Meta, az...

Részletek

Kérdések és válaszok: A digitális piacokról szóló jogszabály: tisztességes és nyitott digitális piacok biztosítása

„Mi a digitális piacokról szóló jogszabály lényege? A digitális piacokról szóló jogszabály szabályokat vezet be a digitális ágazatban „kapuőrként” működő platformokra vonatkozóan. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra és fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára végfelhasználóik elérésében, továbbá amelyeknek a helyzete szilárd és tartós, illetve előre láthatólag szilárddá és tartóssá válik. Ezáltal képesek magánszereplőként szabályozói szerepet betölteni és szűk keresztmetszetet alkotni a vállalkozások és a végfelhasználók között. A digitális piacokról szóló jogszabály célja egyfelől annak megelőzése, hogy...

Részletek

A digitális piacokról szóló jogszabály: a piacok nyitottságának biztosítását célzó szabályok lépnek hatályba a digitális kapuőrökre vonatkozóan

„A holnapi napon hatályba lép a digitális piacokról szóló uniós jogszabály. Az új rendelet véget vet az onlineplatform-gazdaságban kapuőrként működő vállalatok tisztességtelen gyakorlatainak. A rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2020 decemberében terjesztette elő, és azt az Európai Parlament és a Tanács rekord gyorsasággal, 2022 márciusában elfogadta. A digitális piacokról szóló jogszabály meghatározza, hogy egy nagy online platform mikor minősül „kapuőrnek”. Ezek olyan digitális platformok, amelyek fontos „kapuként” szolgálnak a fogyasztók és az üzleti felhasználók között, és amelyek pozíciója lehetővé teszi számukra, hogy...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta a tisztességes online versenyre vonatkozó új szabályokat ( digitális piacokról szóló jogszabály, Digital Services Act)

„A Tanács a mai napon a digitális piacokról szóló jogszabály révén véglegesen jóváhagyta a méltányos és versenyképes digitális ágazatra vonatkozó új szabályokat. A digitális piacokról szóló jogszabály egyenlő digitális versenyfeltételeket biztosít, amelyek egyértelműen meghatározzák a nagyméretű online platformok („kapuőrök”) jogait és a rájuk vonatkozó szabályokat, és gondoskodik arról, hogy egyikük se élhessen vissza pozíciójával. A digitális piac európai uniós szintű szabályozása méltányos és versenyképes digitális környezetet teremt, ami lehetővé teszi a vállalatok és a fogyasztók számára, hogy kiaknázzák a digitális világ kínálta...

Részletek

Az Európai Unió kész tisztességes versenyre kényszeríteni a digitális óriáscégeket

„Tegnap, tizenhat hónapnyi vita után újabb jelentős mérföldkőhöz ért az Európai Unió digitális piacának jövőjét meghatározó Digital Markets Act azáltal, hogy az Európai Parlament és a Tanács politikai konszenzusra jutott a jogszabály végleges szövegezésébe bekerülő, addig nem tisztázott pontokban. Tegnap maratoni, nyolcórás vitát követően megegyeztek az Európai Parlament és a Tanács képviselői az Európai Bizottság által 2020 decemberében előterjesztett Digital Markets Act (DMA) jogszabályi keretrendszer minden lényeges kérdésében, azaz megszületett az utolsó, lényeges politikai konszenzus a jogszabály hatályba lépése előtt, mely most...

Részletek

Digitális piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act): megállapodás az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament között

„A Tanács és az Európai Parlament ideiglenes politikai megállapodásra jutott a digitális piacokról szóló jogszabályról, amely azt hivatott biztosítani, hogy a digitális ágazatot nagyobb méltányosság és fokozottabb verseny jellemezze. A még hátralévő technikai munka eredményeképpen a szöveget az elkövetkező napokban véglegesíteni fogják. Az Európai Unió az elmúlt tíz évben rekordösszegű bírságokat szabott ki a nagyon nagy digitális szereplők egyes káros üzleti gyakorlatai miatt. A digitális piacokról szóló jogszabály közvetlenül betiltja ezeket a gyakorlatokat, valamint tisztességesebb és nagyobb verseny jellemezte gazdasági teret alakít...

Részletek

Révbe ért a digitális piacokról szóló uniós jogszabálytervezet

„ Új digitális teret szab Brüsszel, hamarosan másként fogjuk használni a Facebookot és a Messengert is. Tegnap az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága hosszas vita után jóváhagyta a digitális piacokról szóló jogszabálytervezetet, miután a különböző politikai erőknek sikerült kompromisszumos megoldást találniuk. Ezzel egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy az Európai Unióban a digitális platformokra jóval szigorúbb szabályozás vonatkozzon. Az uniós versenypolitikai szabályozásokkal ellentéteben a tervezet ex ante, nem pedig ex post megközelítést alkalmaz, ami azt jelenti, hogy előzetesen lefektetett...

Részletek

Digital Markets Act: A technológiai nagyvállalatok szabályozása: az Európai Unió Tanácsa álláspontja szerint fokozni kell a versenyt a digitális szférában

„A Tanács elfogadta álláspontját („általános megközelítését”) a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslattal kapcsolatban. A javaslat célja egy versenyképes és méltányos digitális ágazat biztosítása abból a célból, hogy elősegítse az innovációt, a magas minőségű digitális termékeket és szolgáltatásokat, a tisztességes árakat, valamint a magas minőséget és a választási lehetőségeket a digitális ágazatban. A mai napon egy nyitottabb és versenyképesebb digitális piac megteremtésének egyik fontos mérföldkövéhez érkeztünk. A szlovén elnökség a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal karöltve intenzív munkát folytatott azért, hogy sikerüljön...

Részletek

Határozottabb fellépést várnak az EU-tól az európai felhőszolgáltatók

„A CISPE iparági szervezet tanulmánya szerint az uniós szabályozási reform tervezete a mostani formájában túlságosan megengedő a legnagyobb piaci szereplőkkel szemben. Az Európai Unió idén tavasszal vázolta fel azokat a kritériumokat, amelyek alapján kapuőrnek (gatekeeper) fognak minősíteni egyes digitális platformokat az internetes szolgáltatások európai szabályozásának átfogó reformját célzó Digitális Piacok Törvénye (Digital Markets Act, DMA) szabályozáscsomagban. Ennek egyik fő célja, hogy korlátozza a legnagyobb szolgáltatók piaci befolyását, és jelentősen szigorúbb lesz az Európai Unió eddigi versenyjogi gyakorlatainál. A csomag arra kényszerítené ezeket...

Részletek