gazdaságpolitikaszakirodalomtársadalom

Új tudományos folyóirat: Eurázsia Szemle

Szerző: 2022. február 7.No Comments

„2022. január 28-án került sor az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat ünnepélyes bemutatására és annak első számának ismertetésére.

Az új tudományos folyóirat legfőbb célja egy olyan nemzetközileg elismert tudományos fórum létrehozása, amely multidiszciplináris megközelítésben a szűkebb régiók helyett Eurázsia egészét érintő és átfogó kérdésekkel foglalkozik. A lap célja, hogy lehetőséget és keretet biztosítson a különböző tudományágak között kibontakozó diszkurzusra, az eltérő nézőpontok ütköztetésére, továbbá mindazon trendek, kihívások és lehetőségek elemző bemutatására, amelyekkel a 21. század Eurázsiája és a nemzetközi rendszer szembenéz.

A Holdújévhez kapcsolódóan megszervezett, a folyóirat első számát bemutató online rendezvényen több, mint száz résztvevő volt jelen. A rendezvény keretében Dr. Horváth Levente, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának igazgatója mutatta be az Eurázsia Szemle folyóiratot, majd Dr. Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke méltatta a kezdeményezést, ezután Prof. Dr. Szilágyi István, az Eurázsia Szemle főszerkesztője ismertette az Eurázsia Szemle céljait.

Ezt követően az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai röviden bemutatták a folyóirat egyes rovatait is adó régiók, országok jelentőségét, szerepét az Eurázsia korszakban a lap első számában megjelenő tanulmányaik mentén.
Dr. habil Salát Gergely: Kína, az új centrum;
Dr. Háda Béla: Geopolitikai játszmák és hatalmi építkezés Dél-Ázsiában a 21. század harmadik évtizedének elején;
Dr. Moldicz Csaba: Törésvonalak Európában – Közép-Európa helyzete az új világrendben
Prof. Dr. Rostoványi Zsolt: Iszlám és geopolitika – a Közel-Kelet helye a formálódó eurázsiai erőtérben;
Dr. Szatmári Péter: Államcivilizáció vagy civil állam: az Orosz Föderáció perspektívái a 21. században;
Dr. Klemensits Péter: Délkelet-Ázsia geopolitikai jelentősége az új multipoláris világrendben.

Az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat első száma az Eurázsia Központ oldalán – www.eurasiacenter.hu – érhető el.

Az Eurázsia Központ és az Eurázsia Szemle szerkesztőbizottsága örömmel várja az érdeklődőket és az Ázsiával kapcsolatos tanulmányokat az eurasiacenter@uni-neumann.hu email címen.”

Forrás:
Neumann János Egyetem – Új tudományos folyóirat: Eurázsia Szemle – lapbemutató; Neumann János Egyetem; 2022. február 1.

„Az olvasó, aki az Eurázsia Szemle első számát kezében tartja és lapozgatja, tapasztalhatja és meggyőződhet arról, hogy a folyóirat a szerkesztőbizottság szándéka szerint azért jött létre, hogy a multipoláris világrend kialakulásával, fejlődésével és változásával kapcsolatban megfelelő, naprakész tájékoztatást és ismereteket adjon, ezzel támogatva a magyarországi döntéshozók, kutatók és egyetemi hallgatók, továbbá  a téma és a térség iránt érdeklődők felkészülését az új világrendhez történő alkalmazkodásra.

Forrás:
Eurázsia Szemle; I. évf. 2021/1. szám
Az ismertetést összeállította dr. Nyáry Gábor