Európai Uniófenntartható fejlődésművelődéspolitikatársadalomzöld átállás

Új európai Bauhaus: kiválasztották, hogy melyik öt demonstrációs vezérprojekt kerül finanszírozásra a különféle európai országokban

Szerző: 2022. május 9.No Comments

„A Bizottság a mai napon bejelenti, hogy melyik öt pályázat került kiválasztásra azon 25 millió euró összegű pályázati felhívás keretében, amely az új európai Bauhaus demonstrációs vezérprojektjeinek kidolgozását hivatott támogatni. Már a támogatási megállapodásokról zajlanak a tárgyalások a kiválasztott kedvezményezettekkel.

A projektek fenntarthatóbb, befogadóbb és szebb terek létrehozásához vezetnek majd szerte az Európai Unióban, és helyi szinten bevonják a polgárokat a zöld gazdaságra való átállás folyamatába.

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Alig várom, hogy ezek az új európai Bauhaus-projektek testet öltsenek. E projektek megmutatják majd, hogy milyen lehet a jövő, és az európai zöld megállapodás miként válik a mindennapjaink és a lakókörnyezetünk részévé. A cél az, hogy ezek a projektek a további új európai Bauhaus-projektek európai és világméretű hálózatának kiindulópontjává váljanak.”

Öt demonstrációs projekt 13 országban

Az öt előválogatott projekt számára körülbelül 5 millió euró összegű finanszírozást biztosítanak a megvalósítás céljára. Erre 11 különböző tagállamban (Belgium, Csehország, Dánia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lettország, Németország, Olaszország, Szlovénia és Portugália), valamint Norvégiában és Törökországban kerül majd sor. Olyan témákra fognak összpontosítani, mint az épületkorszerűsítés, a körforgásos jelleg, a művészetek, a kulturális örökség, az oktatás, az intelligens városok, a város- és vidékrehabilitáció stb. A következő projektekről van szó:

  1. CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: fenntartható központ a művészetek, a kutatás, a tanulás és a katalizátorént működő közösségek számára): a Cultuurcampus az oktatás, a kutatás, a politika és a kultúra ötvözésével, valamint lakóinak élettapasztalataira építve kívánja átalakítani a dél-rotterdami hátrányos helyzetű városi térséget (Hollandia). A különböző csoportok és tevékenységek központjaként működő Cultuurcampusnak egy történelmi épület fog otthont adni.
  2. NEB-STAR (New European Bauhaus STAvangeR): a NEB-STAR Stavangerben (Norvégia), Prágában (Csehország) és Utrechtben (Hollandia) fogja bemutatni, hogy a területi átalakítási tervek miként testesíthetik meg az új európai Bauhaus elveit és értékeit. A projekt négy korunkra jellemző kihívással foglalkozik majd, amelyek a klímasemleges városokhoz kapcsolódnak. A lakosokkal és az érdekelt felekkel való közös alkotási folyamat révén a helyi szükségletek és problémák is kiemelt figyelmet fognak kapni.
  3. NEBhourhoods (NEBhourhoods): a NEBhourhoods München Neuperlach nevű városrészét (Németország) készíti fel az európai zöld megállapodás által körvonalazott jövőre az épített környezet, a körforgásos jelleg, a mobilitás, az energia, az élelmiszerek és az egészség tekintetében. A projekt Neuperlach erősségeire épít – az erős közösségi szellemre, a hatalmas zöldövezetekere, a nagy méretű, bár felújításra szoruló lakóterületekre –, és orvosolni kívánja a gyengeségeit, azaz az átlagosnál magasabb munkanélküliséget és az átlagostól elmaradó iskolai végzettséget.
  4. DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society): e projekt célja, hogy megoldást találjon a társadalmak és városok előtt álló főbb kihívásokra – az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleség csökkenésére és a szűkös erőforrásokra. A projekt három fő témakör alapján – inkluzivitás, körforgásos jelleg és a városok és a természet összhangjának megteremtése – fogja a művészetre, az építészetre és a formatervezésre támaszkodva feltárni, hogy milyen alternatív módjai vannak a területek átalakításának különböző európai városokban (Dániában, Hollandiában, Szlovéniában, Olaszországban, Lettországban).
  5. EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): a projekt a városokat és a kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosokat támogatja épített környezetük átalakításában. Hét különböző helyszínen, mind tagállamokban, mind társult országokban (Dánia, Görögország, Belgium, Portugália, Törökország, Horvátország, Olaszország) olyan társadalmi-gazdasági és kulturális kihívások leküzdésére fog törekedni, mint a társadalmi szegregáció, az energiaszegénység és az elnéptelenedett történelmi városrészek hanyatlása.

Két éven belül várható, hogy a projekteknek köszönhetően új ötletek és megoldások születnek, egyengetve az utat az új európai Bauhaus keretében megvalósuló további fellépések előtt. Amint a projektek egyre jobban elterjednek Európában, igen változatos eredményekre lehet számítani, amelyeket némi módosítással mind Európában, mind Európán kívül hasonló tevékenységekbe és kísérleti projektekbe át lehet ültetni, illetve meg lehet ismételni, hogy ihletet adjanak más jövőbeli projekteknek.

A projektek az uniós küldetésekhez is hozzájárulnak. A különféle küldetésekben és az új európai Bauhausban sok a közös, lévén mindkét kezdeményezés célja az egészségügy, az éghajlat és a környezet terén jelentkező főbb kihívások leküzdése a polgárokkal való szorosabb együttműködés, valamint a kutatás és az innováció erejének kiaknázása révén.

Mind az öt kiválasztott projektet, valamint a jövőbeli demonstrációs vezérprojekteket egy további, kétmillió euró finanszírozású projekt, a CRAFT (CReating Actionable FuTures) koordinációs és támogatási fellépés kíséri. A CRAFT három „tesztvárosban” (Amszterdamban, Bolognában és Prágában) az új európai Bauhaus jegyében történő átalakítások együttműködésen alapuló helyi modelljeit fogja tesztelni, és iránymutatásként fog szolgálni a „Klímasemleges és intelligens városok” küldetés keretében kiválasztott 100 város számára.

Háttér-információk

Az új európai Bauhaus célja, hogy a művészet, a kultúra és az oktatás világát összekapcsolja a tudománnyal és a technológiával. A Horizont Európa az új ötletek, prototípusok és termékek mögött húzódó fő hajtóerőként kulcsfontosságú szerepet játszik ebben, mivel az új európai Bauhaus tervezésének, megvalósításának és terjesztésének fő elemei a kutatás és az innováció.

„Az új európai Bauhaus kezdeményezés demonstrációs vezérprojektjei elterjesztésének támogatása az uniós küldetések keretében” elnevezésű, 25 millió euró összegű pályázati felhívást 2021. szeptember 28-án írták ki, és 2022. január 25-én zárult le. A felhívás része a Horizont Európa küldetésekkel kapcsolatos, 2021–2022-re szóló munkaprogramjának.

A sikeres pályázók bejelentése nem minősül hivatalos finanszírozási kötelezettségvállalásnak. A pályázatban részt vevő projektekre vonatkozó végső döntést (beleértve az odaítélendő támogatási összeget is) csak akkor lehet meghozni, miután a Bizottság szolgálatai befejezték a támogatás előkészítését, és elvégezték az összes szükséges ellenőrzést.

További információk

Az új európai Bauhaus honlapja

Az uniós küldetések honlapja

Sajtóközlemény: A Bizottság bejelentette, hogy melyik 100 város vesz részt a klímasemleges és intelligens városok 2030-ig való megvalósítását célzó uniós küldetésben

Forrás:
Új európai Bauhaus: kiválasztották, hogy melyik öt demonstrációs vezérprojekt kerül finanszírozásra a különféle európai országokban; Európai Bizottság; 2022. május 4.