Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomtörténelem

A községi jegyző szerepének átalakulása, feladat- és hatáskörének változásai. Összehasonlító elemzés egy jegyző szemszögéből

Szerző: 2023. január 23.No Comments

„A kutatás a közigazgatás oly szerteágazó és bonyolult rendszerében, annak egy apró részét alkotó helyi, azon belül is a községi közigazgatás egyik „szereplőjének” specifikumát kívánja feltárni az olvasó számára. Az értekezés tárgya a községi jegyző jogállásának, feladat- és hatáskörének, illetve annak fejlődésének ismertetése.
A jegyzői tisztség formálódását az önkormányzatiság alakulásának vonalán vezetem végig. A helyi önkormányzat és a jegyző szerepe is sokat változott az elmúlt évszázadok során: kezdve a jegyzői tisztség megjelenésétől annak kötelező alkalmazásán, valamint a de iure és de facto szerepeinek változásán át a jegyzői állások államosításáig. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hozta vissza az önkormányzati rendszert, vele együtt pedig a jegyzői tisztséget. Az önkormányzati rendszer újjáalakulása, a közelmúltban lezajlott szervezeti átalakulások, az elmúlt három évtizedben bekövetkezett jogszabályi változások jelentős hatást gyakoroltak a helyi közigazgatásra, érintve a jegyzők közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét, jogállását, feladat- és hatásköri megosztását és nem utolsó sorban „rendeltetését”. A jegyzői jogállás tekintetében azonban továbbra is igény mutatkozik annak fejlesztésére.

Vizsgálódásom a magyar rendszer és a jegyző jogállása vonatkozásában több száz év változásait öleli fel, a feladat- és hatáskört meghatározóan a rendszerváltástól kezdődően a kézirat zárásáig vizsgálom, a nemzetközi kitekintés keretében pedig elsődlegesen a jelenlegi helyzet elemzésére szorítkoztam.

Az országok kiválasztásában több szempontot vettem figyelembe. A V4 országok feldolgozása nyilvánvaló volt számomra. A szomszédos országok történelme, közigazgatásának fejlődése sok hasonlóságot mutatott hazánk rendszerével. Ez alapján került kiválasztásra Csehország, Szlovákia és Lengyelország mellett Ausztria és Románia is.

A különböző közigazgatási modellek közül is bemutatok egy-egy államot. Az angolszász modellből Írországra, a francia modellből Olaszországra és Spanyolországra, a germán modellből Ausztriára, a posztszocialista országok közül Lengyelországra, Csehországra, Szlovákiára, Romániára és Bulgáriára esett a választásom. Ezen országok tekintetében kifejtésre kerülnek a helyi közigazgatásuk kialakulásának meghatározó állomásai, az alapjául szolgáló jogszabályok, az önkormányzati rendszerük felépítése, szintjei, szereplői. Részletesen csak a jelenlegi rendszert, az önkormányzati és hivatali szervezetet ismertetem, illetve de fő célkitűzésem a magyar községi jegyzőnek megfelelő személy azonosítása és jellemzése volt…”

Forrás:
A községi jegyző szerepének átalakulása, feladat- és hatáskörének változásai. Összehasonlító elemzés egy jegyző szemszögéből; Veilandics Eszter; Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2023-II-09 14:00, helye: SZE, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák-terem