Skip to main content
Európai Uniógazdaságtechnikatudomány

Az EU Tanácsának következtetései a tudás hasznosításának megerősítéséről

Szerző: 2024. május 27.No Comments

„A Tanács következtetéseket fogadott el a tudás hasznosításának mint a reziliens és versenyképes ipar, valamint a stratégiai autonómia nyitott európai gazdaságban történő megvalósítása eszközének megerősítéséről. A következtetések fő célja megerősíteni a tudáshasznosítás támogatásának különböző módjait. Ennek érdekében számba veszi a tudáshasznosítás erősítésére irányuló közelmúltbeli kezdeményezéseket és iránymutatásokat, és javaslatokat tesz az európai innovációs környezet hiányosságainak megszüntetésére.

„A tudás hasznosítása erőteljes eszköz iparunk versenyképességének fokozására és polgáraink életének javítására. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a sokrétű tudáskincs a laboratórium falai között rekedjen – anélkül hogy társadalmunk javát szolgáló konkrét projektek formában hasznosulna. Csak akkor tudunk helyt állni a globális versenyben, és csak akkor tudunk a jövőbeli tudásalapú ipari forradalomban vezető szerepet vállalni, ha a lehető legjobban kiaknázzuk a kutatásban és az innovációban rejlő lehetőségeinket.” – Willy Borsus, Vallónia miniszterelnök-helyettese, gazdasági, külkereskedelmi, kutatási és innovációs, területfejlesztési, mezőgazdasági, valamint a digitális gazdaságért, a duális szakképzési intézetért (IFAPME) és a kompetenciaközpontokért felelős miniszter

A következtetések tartalma

A tudás hasznosítása a kutatás és innováció révén nyert tudásból származó társadalmi és gazdasági érték létrehozásának folyamata az adatok, a know-how és a kutatási eredmények olyan termékekké, szolgáltatásokká, megoldásokká és tudásalapú szakpolitikákká való átalakítása révén, amelyek a társadalom javát szolgálják.

Ma elfogadott tanácsi következtetések középpontjában a tudáshasznosítási kapacitások megerősítése áll, amely egyrészt finanszírozási eszközök, szakpolitikák és keretek révén, másrészt pedig az innovációs környezetben a közvetítők és segítők hálózatának erősítésével válik lehetővé. A következtetésekben a Tanács foglalkozik azzal is, hogy ki kell alakítani a tudáshasznosítás kultúráját. Erre módot ad a kutatás és az ipar közötti együttműködés elősegítése, valamint a vállalkozói létre és az innovációra irányuló képzési programok tökéletesítése minden tudományágban.

Háttér

A tudás hasznosítása visszatérő téma volt a Tanács kutatással foglalkozó ülésein. A Tanács 2022 decemberében elfogadta a tudás hasznosítására vonatkozó vezérelvekről szóló tanácsi ajánlást, 2023 decemberében pedig a miniszterek irányadó vitát tartottak „A kutatás hasznosítása mint a gazdasági és ipari helyreállítás és reziliencia eszköze” címmel.

Forrás:
A Tanács következtetéseket fogadott el a tudás hasznosításának megerősítéséről; Európai Unió Tanácsa; 2024. május 23.