Skip to main content
Európai Uniógazdaságpolitikatechnikatudomány

MI-gyárak: az EU Tanácsának rendelete a szuper-számítástechnikáról az MI-rendszerek fejlesztésében

Szerző: 2024. június 23.No Comments

„A Tanács a mai napon elfogadta az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika (EuroHPC) Közös Vállalkozásról szóló rendelet módosítását annak érdekében, hogy a rendelet célkitűzéseit kiterjessze az „MI-gyárak” létrehozására és üzemeltetésére. Az MI-gyárak olyan szervezetek, amelyek MI szuper-számítástechnikai szolgáltatási infrastruktúrát biztosítanak. A módosított rendelet az uniós szuper-számítástechnikai kapacitást még széleskörűbben elérhetővé teszi majd az innovatív európai induló vállalkozások és kkv-k számára az MI-modelljeik tanítása és a projektjeik kidolgozása céljából. A rendelet elfogadásával lezárult a döntéshozatali folyamat.

„Ahhoz, hogy nemzetközi szinten versenyképes legyen, Európának élen kell járnia a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai versenyben. A ma elfogadott rendelettel a kutatókat, az induló innovatív vállalkozásokat és a kkv-ket hatékony eszközökkel fogjuk felvértezni ahhoz, hogy korszerű MI-projekteket fejlesszenek ki az EU-ban.” – Willy Borsus, Vallónia miniszterelnök-helyettese, gazdasági, külkereskedelmi, mezőgazdasági, területfejlesztési, kutatási és innovációs, valamint a digitális gazdaságért felelős minisztere

Szuperszámítógépek a mesterséges intelligencia szolgálatában

A ma elfogadott rendelettel az EuroHPC közös vállalkozás elő fogja mozdítani MI-gyárak létrehozását és üzemeltetni fog ilyen létesítményeket, amelyeknek magukban kell foglalniuk többek között egy MI-szuperszámítógépet, a hozzá kapcsolódó adatközpontot és MI-orientált szuper-számítástechnikai szolgáltatásokat. Az MI-gyárak által végzett tevékenységek elérhetők lesznek a köz- és magánszférabeli felhasználók számára, az induló innovatív vállalkozások és a kis- és középvállalkozások számára pedig eseti hozzáférési feltételek mellett. Az MI-gyárak üzemeltető szervezetei jogosultak lesznek arra, hogy az MI-szuperszámítógépek beszerzési költségeinek legfeljebb 50%-át és az üzemeltetési költségeik legfeljebb 50%-át fedező uniós pénzügyi támogatást kapjanak. Az MI-szuperszámítógépeket elsősorban tanító MI-modellek, MI-alkalmazások és MI-megoldások fejlesztésére és tesztelésére fogják használni.

A következő lépések

Azt követően, hogy a Tanács a mai napon elfogadta, a jogalkotási aktus elfogadásra került. A rendelet módosítása a következő napok folyamán kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd húsz nappal később hatályba lép.

Háttér

Az EuroHPC közös vállalkozást 2018-ban hozták létre, hogy koordinálja azon erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy Európa a világ vezető szereplőjévé váljon a szuper-számítástechnika terén. Az EuroHPC közös vállalkozás fő célkitűzései eddig a következők voltak: az uniós szuper-számítástechnikai, kvantum-számítástechnikai és adatinfrastruktúra-ökoszisztéma kifejlesztése, üzembe helyezése, bővítése és fenntartása, a használatának előmozdítása, a szuper-számítástechnikai alkotóelemek, technológiák és ismeretek fejlesztésének támogatása, valamint a számítástechnikai készségek európai tudomány és ipar számára történő fejlesztésének támogatása. Létrehozása óta az EuroHPC közös vállalkozás kilenc szuperszámítógépet szerzett be, amelyek Európában több helyszínen találhatók meg.

A Bizottság 2024. január 24-én javaslatot tett a jelenlegi jogi keretet (az (EU) 2021/1173 tanácsi rendelet) módosító rendeletre. A módosítás célja egy további célkitűzést meghatározni a közös vállalkozás számára, mégpedig azt, hogy MI-gyárak létrehozásával és üzemeltetésével támogassa az uniós MI-ökoszisztéma kialakítását. A tagállamok május 23-án politikai megállapodásra jutottak a módosításról.

Forrás:
A Tanács rendeletet fogadott el a szuper-számítástechnikának a mesterséges intelligencia fejlesztésére irányuló alkalmazásáról; Európai Unió Tanácsa; 2024. jűnius 17.