Találat: törvények, határozatok

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról

„A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében 1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a minisztériumokkal folytatott egyeztetéseket követően, a minisztériumok iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez adjon ki Minta Iratkezelési Szabályzatot, Irattári Tervet és Iratminta-tárt; Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: azonnal 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy végezze el az egyes minisztériumok iratkezelésének pontos és részletes felmérését; Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: 2010. november 30. 3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a...

Részletek

Uniós rendelet az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról

Az új rendelet az információs társadalomra vonatkozó európai statisztika előállításához továbbítandó adatokat határozza meg. Forrás: A Bizottság 821/2010/EU rendelete (2010. szeptember 17.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (pdf) Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról (pdf) ez utóbbihoz fontos: Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK...

Részletek

2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról

2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről "1. A Szerződő Felek joghatóságukon belül mindenki számára biztosítják a helyi közügyekben való részvétel jogát. 2. A helyi közügyekben való részvétel joga a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei gyakorlásának meghatározására és befolyásolására való jogot jelenti. 3. E jog gyakorlásának elősegítésére törvénynek kell eszközöket biztosítania." Forrás: 2010. évi XXVI. törvény Lásd még: Nemzetközi szerződés az állampolgárok helyi közéletbe...

Részletek

Frissen megjelent törvények, határozatok, rendeletek

A Kormány 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról A Kormány 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozata az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól A Kormány 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozata az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról A Kormány 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozata a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról Forrás: Magyar Közlöny, 117. szám, 2010. július 9.

Részletek
Page 137 of 138 1 136 137 138