Találat: állami vagyon

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

„...1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki. 2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b)...

Részletek

Az állami vagyongazdálkodás nem öncél

„Az állami vagyongazdálkodás nem öncél, hanem szükséges a kormány gazdasági és társadalmi célkitűzéseinek megvalósításához - hangsúlyozta Székács Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára szerdán a Napi Gazdaság "A jó gazda - állami vagyongazdálkodás a gyakorlatban" című konferencián, Budapesten. Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy 2010-ben célul tűzték ki az állami vagyongazdálkodás egységes rendszerének kialakítását, az állami vagyon megőrzését, gyarapítását. Székács Péter szerint az egységes állami vagyongazdálkodási rendszer biztosítja, hogy a nemzeti vagyon...

Részletek

Uniós támogatásból valósul meg az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása

„ Az MNV Zrt. 408,5 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert el az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása” tárgyú projektre, amely lehetőséget teremt arra, hogy javuljon az állami vagyongazdálkodás eredményessége, a nyilvántartások pontossága és költséghatékonysága a megbízható, reális értéken nyilvántartott állami vagyonelemekből álló vagyonnyilvántartás kialakításán, valamint az egységes vagyonértékelési alapelvek kidolgozásán és érvényesítésén keresztül. Az MNV Zrt. feladata a hatályos jogszabályok alapján a Vagyontörvény által lefedett állami vagyon nyilvántartásának vezetése, a jogelőd szervezetek nyilvántartásainak...

Részletek

Állami adósság és állami vagyon

„A szerző az államadósság és az állami vagyon közötti helyettesítési lehetőségeket vizsgálja. Megállapítása szerint helyettesítési lehetőség áll fenn 2–4 éves időhorizonton belül. Ha kevesebbet költenek a vagyoni eszközök felújítására, akkor rövid távon csökkenthető az eladósodottság, de ez megbosszulja magát később. A szerző javasolja az önkormányzatok mellett a központi állam szintjén is előírni vagyoni mérleg készítését. A vagyontörvény cégeket sorol be az állami tulajdon aránya szerint, a túlzott magánosítási törekvésekkel szemben ennél nagyobb biztosítékokat jelentene a nemzeti törzsvagyon kategóriájának a megalkotása. Az idesorolt...

Részletek