közigazgatás: magyar

Uniós támogatásból valósul meg az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása

Szerző: 2012. december 28.No Comments

„ Az MNV Zrt. 408,5 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert el az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása” tárgyú projektre, amely lehetőséget teremt arra, hogy javuljon az állami vagyongazdálkodás eredményessége, a nyilvántartások pontossága és költséghatékonysága a megbízható, reális értéken nyilvántartott állami vagyonelemekből álló vagyonnyilvántartás kialakításán, valamint az egységes vagyonértékelési alapelvek kidolgozásán és érvényesítésén keresztül.

Az MNV Zrt. feladata a hatályos jogszabályok alapján a Vagyontörvény által lefedett állami vagyon nyilvántartásának vezetése, a jogelőd szervezetek nyilvántartásainak egybeolvasztása révén egységes vagyonkataszter létrehozása, amely a vagyonelemek megnevezése mellett többek között azok értékét, mennyiségét és a keletkezés időpontját is tartalmazza.

A vagyonnyilvántartás egy rendkívül komplex rendszer, minőségének fenntartása, javítása átfogó fejlesztést igényel. Ezt szem előtt tartva az MNV Zrt. megvizsgálta, hogy az Uniós támogatási rendszer keretében milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében.

A Kormány az 1136/2012. (V.3) Korm. határozatában megállapította az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervét, amelynek keretében kiemelt projektként nevesítette – „Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása” tárgyú projektet. A projekt megvalósítás forrását az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az MNV Zrt. a vagyonnyilvántartás minőségének javítása érdekében 2012 júliusában nyújtotta be pályázatát a jogszabályilag rendelt főbb nyilvántartási feladatok EU pályázatos forrásból történő megújítására. A sikeres pályázatot követően az MNV Zrt. és a MAG Zrt. 2012 novemberében kötött támogatási szerződést. A finanszírozás az Államreform Operatív Program kiemelt projektkeret terhére történik, 100 %-os támogatási intenzitással.

Sikeres projektmegvalósítást követően – amelynek hivatalos záró dátuma 2014. február – eredményesebb vagyongazdálkodás valósulhat meg, illetve pontosabb és átláthatóbb lesz az állami vagyonnyilvántartás. A projekt keretében a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatrendszer módszertani és eljárásrendbeli megújítása történik meg. A megvalósítás során létrehozott új működési modell tesztelése szintén a projekt részét képezi az érintett kiemelt munkatársak új ügymenetre vonatkozó oktatásával együtt.”

Forrás:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 2012. december 28.