Skip to main content

Találat: egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)

A 7/2020. (III. 20.) BM rendelet módosítja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó BM rendeletet

„...1. § Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet 11. alcíme a következő 53. §-sal egészül ki: „53. § (1) A kártya elektronikus olvasásának műszaki és biztonsági követelményeit a 6. melléklet határozza meg. (2) A kártya elektronikus olvasására jogosult a 6. mellékletben meghatározott követelmények szerint köteles eljárni.” 2. § 3 Az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel...

Részletek

A belügyminiszter 5/2018. (II. 23.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról

„Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „62....

Részletek

A belügyminiszter 53/2015. (IX. 24.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

„Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: ... 1. Értelmező rendelkezések...2. A NEK kapcsolódás szükséges dokumentumai...3. Kártyafelhasználó...4. Megszemélyesítő...5. Kártyakibocsátó...6. Kártyaelfogadó...7. Ellenőrzés...9. A NEK kártyakibocsátókra vonatkozó műszaki, technológiai, biztonsági előírásai...10. A NEK kártya műszaki tulajdonságai...11. A kártyaelfogadóra irányadó műszaki, technológiai követelmények...12. A megszemélyesítést végző minősítése során vizsgálandó műszaki és...

Részletek

Elektronikus igazolványok

„A jogszabályi környezet készen áll a személyi igazolványt felváltó elektronikus kártya bevezetésére, amit jövőre utazáshoz, elektronikus aláíráshoz is használhatunk, de később a taj- és adókártya szerepét is át fogja venni Az e-kártya bevezetéséhez már idén májustól több jogszabály módosul a szükséges jogi környezet megteremtése érdekében. A vonatkozó salátatörvény tervezet a Kormány honlapján elérhető, s várhatóan jövő januártól jelenhetnek meg az első - személyazonosításra és elektronikus aláírásra is alkalmas - kártyák. A jogszabály indoklása szerint az új okmány a későbbiekben a taj-kártya és...

Részletek

E-kártya váltja jövőre a személyit

„Ujjlenyomattal történő azonosítást tesz lehetővé és elektronikus aláírásra is alkalmas lesz az új e-személyi, amelyet jövő januártól vezetne be a kormány. Jövő januárban Magyarországon is megjelenhet az elektronikus személyazonosító igazolvány – derül ki a kormány honlapján társadalmi vitára bocsátott törvénytervezetből. A jogszabály indoklása szerint a személyazonosításra és elektronikus aláírásra alkalmas okmány (e-kártya) biztosítja majd az állampolgároknak, hogy egyetlen igazolvány használatával intézhessék hivatalos ügyeiket, kiemelten az adóigazgatási eljárásokat és a társadalombiztosítási ellátások igénybevételét. Az új kártya tehát kiváltja a taj-kártyát és az adóigazolványt...

Részletek

2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

„1. Általános rendelkezések 1. § (1) Az állam az egyes költségvetési szervek és közfeladatot ellátó más szervek, valamint gazdálkodó és civil szervezetek által kibocsátásra kerülő, jogosultságot vagy tényt igazoló vagy szolgáltatások igénybevételére jogosító kártyák előállítása, kibocsátása, felhasználása és nyilvántartása egységes keretfeltételeinek biztosítása érdekében a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv (a továbbiakban: működtető) útján egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszert (a továbbiakban: NEK) működtet. (2) A NEK keretein belül kibocsátott biztonsági okmányok esetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti követelményeket is teljesíteni kell....

Részletek