Találat: Egységes Működési Kézikönyv

Módosult az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki: „4. § E rendeletnek az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2014. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)...

Részletek

NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontjára...

Részletek

24/2011. (V. 6.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyv kiadásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról a ... 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontja alapján. "581. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 582. § Az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 16/2011. (III. 8.) NFM utasítás hatályát veszti." Forrás: 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás az...

Részletek