közigazgatás: magyartörvények, határozatok

NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről

Szerző: 2012. október 24.október 30th, 2012No Comments

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontjára figyelemmel – a következő utasítást adom ki:…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X. 24.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyvről; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 47.szám; 8170-8328. oldalak (pdf)