Találat: elektronikus kormányzat

Gondnokság és hasznosság: az információ-alapú átláthatóság szakpolitikai elvei

A tanulmány elvi és gyakorlati szemszögből tárgyalja azoknak a törekvéseknek belső feszültségeit, melyek az információhoz való hozzájutás és az információ terjesztés segítségével próbálják növelni a kormányzat nyitottságát és átláthatóságát. Az az elképzelés, hogy a demokratikus kormányzatoknak a kormányzottak számára nyitottaknak, hozzáférhetőeknek és átláthatóaknak kell lenniük, megújult hangsúlyt kap a kormányzati reformtörekvések és az információhoz való hozzájutás most alakuló, fejlett eszközeinek összekapcsolódásával. Bár ezek a kezdeményezések frissek, de máris aggasztó bonyolultságot mutatnak, tekintélyes vezetési, műszaki és politikai kihívásokkal. Számos hagyományos és újonnan megjelenő...

Részletek

Megújult a finn e-kormányzati portál

2010. október 27-én adták át a Suomi.fi portál új változatát. A mindent-egy-helyen típusú portál keretében a központi és helyi közigazgatási szolgáltatások széles választékát érhetik az állampolgárok. A vállalkozások számára külön portált hoztak létre EnterpriseFinland.fi néven. Az információ bemutatásában elsőbbséget élvez a felhasználó lakóhelye szerint releváns információ és szolgáltatások bemutatása, az országos szint szolgáltatásai csak ezután jönnek. A közeli jövőben a portál kínálata ki fog egészülni az állampolgárok és a közigazgatás közötti biztonságos kommunikációt megteremtő szolgáltatással. A portál üzemeltetője az Államkincstár Közös Informatikai...

Részletek

Dánia: Hatékony e-kormányzat az értelmesebb közszolgálatokért

Az OECD által készített tanulmány az első azok sorában, melyek egy ország e-kormányzatát új értékelési szempontrendszer alapján vizsgálják. Az új szempontok célja az, hogy tükrözzék a terület kezdeményezéseinek gazdagságát: * e-kormányzat hatása a közszektor modernizációjára és a hatásossági törekvésekre, * e-kormányzati szervezeti feltételek hatása az e-kormányzat fejlődésére, * állampolgári használattal kapcsolatos kérdések fontossága, * e-kormányzati projektumokból származó előnyök megvalósításának értékelése. Mivel ezek a kérdések nemcsak Dánia esetében érdekesek, a tanulmány hasznos eszközéül szolgál a többi OECD-ország e-kormányzati politikájának alakításánál. Forrás: Denmark: Efficient...

Részletek

Együttműködési megállapodás a Műegyetem, a belügyi és a nemzetifejlesztési tárca között

„A megállapodás keretében a BMEinformatikai és távközlési tudásközpontja és tanszékei közreműködnek a kormány infokommunikációs fejlesztési céljainak megvalósításában. Az együttműködés elsősorban olyan kiemelt alkalmazási területekre terjed ki, mint a közigazgatás fejlesztése, a szolgáltató közigazgatás megvalósítása, az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése, a nemzeti adatvagyon rendszerének kialakítása, valamint nemzeti hálózat kialakítása. A megállapodást Péceli Gábor rektor, Pintér Sándor belügy- és Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter látta el kézjegyével. Az aláírás után a rektor kiemelte, hogy az egyezmény igen nagy jelentőségű. A megállapodást két olyan kiemelt...

Részletek

Vállalati információkezelő programok

„A kormányzati átalakítás eszközeinek életciklusa 2010” című jelentés ismertetésének következő része a kialakuló, most megerősödő szolgáltatási irányzatok bemutatásával folytatódik. Vállalati információkezelő programok A vállalati információkezelés (Enterprise information management (EIM) azt az integratív szakterületet jelenti, melynek célja az információvagyon szervezeti és műszaki határokon átnyúló strukturálása, leírása és irányítása a jobb hatékonyság, az átláthatóság támogatása és az üzleti tevékenység jobb megértése érdekében. A vállalati információkezelési programok (kezdeményezések) a szakterület ismereteinek formalizált megvalósításai a vállalatok által. Ezek a vállalati információkezelés lényeges alkatrészeinek minden fontosabb vonatkozását...

Részletek

A mikrofilm reneszánsza

„Hamarosan mikrofilmen archiválhatják a digitális adatokat - az új eljárás használatával ugyanis elkerülhető lenne az egyre gyorsuló technológia fejlődés gyakori konverziói során bekövetkező adatvesztés. ... A technológiai fejlődés eszerint mára olyannyira felgyorsult, hogy az adatokat egyre gyakrabban kell új típusú adathordozókra vagy épp formátumokba konvertálni, így integritásuk könnyen sérülhet a folyamat során. Az analóg archívumok esetében nincs szükség ilyen változtatásokra, ezért a két német kutató a régi megoldásokat az újakkal próbálta ötvözni, és a digitális adatokat mikrofilmre mentené ki. A szakemberek az...

Részletek

Most kialakuló e-kormányzati szolgáltatások a Gartner életciklus-modell alapján

„A kormányzati átalakítás eszközeinek életciklusa 2010” című jelentést röviden ismertettük az eGov Hírlevél 18. számában. A mostani bejegyzéssel megkezdjük a részletes ismertetést a kialakuló, most megerősödő szolgáltatási irányzatok bemutatásával. Állampolgári adatszéfek Az állampolgári adatszéf olyan szolgáltatás, amelynek segítségével egy állampolgár adatai az adatok keletkezéséért felelős, azt elsősorban használó és kezelő közigazgatási, közszolgálati terület hatáskörén túl is hozzáférhetőek, továbbá biztosítja a jogi keretet az adatok feletti rendelkezés megfelelő szabályozásához. Az állampolgári adatszéfek az alkalmazás nagyon korai szakaszában vannak, az egyetlen példát a személyes...

Részletek

Magyar közreműködéssel újulhat meg az albán e-közigazgatás

"Jelentős lépésre szánta el magát a tiranai kormányzat, amikor olyan elektronikus kormányzati infrastruktúra kiépítésének előkészületeire adott megbízást, amely elősegíti az államigazgatás hatékonyságát és átláthatóságát. A nemzetközi projekt lebonyolításának sikeréért projektvezetőként az AAM Tanácsadó Zrt. felel. A mintegy 180 millió forintos összköltségű projekt fő célja, hogy a szakemberek kialakítsák az EU adatvédelmi szabályainak megfelelő e-kormányzati infrastruktúrát, miközben megteremtik az államigazgatás hatékonyságát és transzparenciáját. A 2010 októberében induló projekt tervezett időtartama 12 hónap. A mostani projekt az előkészítő fázisa az elektronikus kormányzat és interoperábilis...

Részletek

Internet, bizalom a kormányzat iránt és állampolgári törvénytisztelet

A koreai szerzők tanulmánya a közigazgatás tanulmányozásával foglakozó európai szakemberek (European Group for Public Administration - EGPA IIAS) 32. éves konferenciáján hangzott el. Rövid kivonata szerint: A kormányzatba vetett bizalom csökkenése hozzájárul a politikai rosszullét érzetéhez, és nagy kihívást jelent bármely kormányzat számára. Kiindulva abból az előfeltevésből, hogy az e-kormányzat és a részvétel elektronikus módjai kívánatos fejlemények, melyeket a kormányzatok felülről kezdeményeztek, a tanulmány azokat az internetes lehetőségeket vizsgálja meg, amelyeket az állampolgárok használhatnak az alulról kiinduló részvétel és kommunikáció csatornáiként. Megvizsgálják,...

Részletek

Összehasonlító e-kormányzat

A Springer Kiadó most megjelenő könyve nemzetközi összehasonlító anyaggal dolgozik. Az e-kormányzati gyakorlatot egyaránt vizsgálja különböző országok gyakorlatának és tapasztalatainak összehasonlításával, illetve egyes országok teljesítményére összpontosítva. A 32 fejezetben megfelelően vannak képviselve a fejlett és fejlődő országok, az e-kormányzat alkalmazásának eltérő fokozatain állva. Az első rész a tulajdonképpen összehasonlító rész, amikor több ország tapasztalatainak összevetéséből próbálják megrajzolni az e-kormányzat fejlődésének sajátosságait. A második részben kiválasztott országok esettanulmányait közlik. Végül az utolsó részben a most kialakuló új eljárásokat, irányzatokat és eszközöket mutatják be...

Részletek
Page 66 of 66 1 65 66