közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

Szerző: 2012. július 5.No Comments

„Az osztrák–magyar kiegyezéssel újólag megteremtett parlamentarizmus 1867-ben Magyarországon is intézményesítette a törvényhozás kormány fölötti ellenőrzésének jogát, a parlament pedig a gazdasági ellenőrzés ellátására létrehozta az Állami Számvevőszéket. A számszéket becikkelyező 1870. évi XVIII. törvény azonban a szervezet jogállását felemás módon állapította meg, s feladatául csupán a számszaki kontroll teljesítését jelölte meg, minek köszönhetően az orgánum működését – a kezdetektől egészen megszűnéséig – ellentmondásos jelzőkkel illették.”

Forrás:
Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei, Révész T. Mihály, 2012/1, 98-111. oldalak (pdf)