Találat: kibertámadás

A Darktrace, angol kibervédelmi vállalkozás, szerint ideje lenne egy „tech NATO” létrehozásának

„Az MI-alapú kibervédelmi fejlesztéseket végző cég hasonló normákat állítana fel az akár emberéleteket is követelő kibertámadásokra nézve, mint ahogy azt a hasonló következményekkel járó rakétatámadások esetében is tesszük. A Darktrace nevű kiberbiztonsági cég 2013 óta dolgozik az IT-rendszerek védelmének megerősítésén a mesterséges intelligencia és gépi tanulás lehetőségeinek felhasználásával, eredetileg cambridge-i matematikusok és kormányzati kiberhírszerzők bevonásával. A már több mint 2,5 milliárd fontra értékelt vállalat vezérigazgatója, Poppy Gustafsson a múlt héten a Royal United Services Institute (RUSI), a világ legrégebbi védelmi és biztonsági...

Részletek

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének (NBSZ NKI) tájékoztatója a potenciális fenyegetettségek elleni kiberbiztonsági intézkedésekről

„Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) tájékoztatót ad ki ügyfélköre részére a potenciális fenyegetettségek elleni kiberbiztonsági intézkedésekről. Az utóbbi időszakban megemelkedett a kibertámadások kockázata. Az elosztott szolgáltatás-megtagadással járó (DDoS) támadások, illetve a magánszektor jelentései a kártékony programokról (HermeticWiper), indokolttá teszik az azonnali kiberbiztonsági intézkedések bevezetését. A destruktív, rosszindulatú szoftverek azonosítása különösen aggasztó, tekintettel arra, hogy a rosszindulatú szereplők hasonló szoftvereket már korábban is bevetettek ─ pl. a NotPetya és a WannaCry zsarolóprogramokat ─, amelyek jelentős károkat okoztak a...

Részletek

Offenzív kiberműveletek 1.: Az offenzív kiberműveletek természete

„A cikk címében szereplő offenzív kiberműveletekhez szükséges képességek kialakításáról számos országban hatalmas szakmai vita alakult ki az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az offenzív kiberműveletek alkalmazásának körülményei és azok következményeinek számbavétele ugyanolyan fontosak, mint maguk a műveletek. Ennek megfelelően jelen írás címe önmagában is sok kérdést felvet. Szükséges-e az offenzív kiberképességek kialakítása? Ez egyenlő-e a kibertámadó képességek kialakításával? Ezek a képességek milyen feltételek mentén alkalmazhatók akkor, ha egy kibertámadás mögött állami szerepvállalás áll? Része lehet-e a modern fegyveres küzdelemnek a kibertérben való támadás? Ezeket...

Részletek

Hackerek és hatalmi játszmák: Irán is az USA célkeresztjében

Hackerek és hatalmi játszmák: Irán is az USA célkeresztjében Hosszú ideje nem lehet kétséges senki előtt, hogy a világban exponenciálisan elszabadulni látszó kiberakciók, kiberműveletek – legalább részben – a világban jól láthatóan felerősödő geopolitikai feszültségek, rivalizálások egyik fontos elemét jelentik. Szokás úgy is fogalmazni, talán nem is alaptalanul, hogy a kibertér vált a geopolitikai csatározások ötödik dimenziójává. Más megközelítés, eltérő szóhasználat szerint a világban tulajdonképpen ma is „háború” dúl a hatalmi pozíciókért, ám ez az összecsapás – igazodva az egyre fontosabbá váló...

Részletek

Amerika eltökélt a kritikus infrastruktúrák megvédésére – de a lépéshátrány komoly probléma marad

„Amerika eltökélt a kritikus infrastruktúrák megvédésére – de a lépéshátrány komoly probléma marad A múlt hét egyik legfontosabb döntése lehet – legalábbis a globális kiberbiztonságért folyó egyre kilátástalanabbnak tetsző küzdelemben – az, hogy Biden jóváhagyta azt a korábban beterjesztett törvénycsomagot, amely a kritikus infrastruktúra elemek védelmének jelentős erősítését célozza meg. Az összességében mintegy 1,2 billió dolláros infrastruktúra fejlesztési célirányzaton belül igen jelentős összeget – 2 milliárd dollárt – különítettek el a védekezés különböző komponensei számára. A defenzív gondolkodás irányát jól mutatja, hogy...

Részletek

Bemutatkozott a SWAT, a T-Systems kiberbiztonsági kommandója

„Exkluzív interjúnk Kovács Zoltánnal, a SWAT operációs vezetőjével. Amikor egy vállalat informatikai rendszerét külső támadás éri - ami az online jelenlét növekedésével egyre gyakrabban történik meg -, az első reakció általában a bizonytalanság, hiszen korábbi hasonló tapasztalatok híján nem tudható, mennyire súlyos a baj, és hogyan lehet a leggyorsabban elhárítani a korlátozott adatvesztéstől az akár teljes működésképtelenségig terjedő kockázatokat. A megoldás egy olyan gyors reagálású, készenléti egység, amely a behatolás észlelését követően azonnal a helyszínen terem, elhárítja a veszélyt, gondoskodik a védelem...

Részletek

Európai ügynökségek akciószövetsége a kiber reziliencia erősítésére

Két európai „hivatal”, a (valójában nem az EU intézményének számító) Európai Űrkutatási Ügynökség (az ESA), valamint az Európai Védelmi Ügynökség (az EDA) az elmúlt héten megállapodást kötött arról, hogy tovább mélyítik már eddig is meglevő együttműködésüket. A cél a kiber reziliencia erősítése. A két intézmény, speciális küldetésüket szem előtt tartva az Unióban központi politikának számító kiber reziliencia-erősítésen belül alapvetően a világűrbe telepített rendszerek és információtechnológiai hálózatok védelmét szolgáló képességek fejlesztését szeretné előmozdítani a most szorosabbra font kooperációval. A kezdeményezés jelentőségét az adja,...

Részletek

Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) – Váratlan túlterheléses kibertámadást szimuláltak

„ Az Internet Szolgáltatók Tanácsával (ISZT) előzetesen egyeztetve, 2021. április 6-i kezdettel indított gyakorlaton egy olyan vészhelyzetet szimuláltak, amely során túlterheléses támadás éri az ISZT tagjainak birtokában lévő doménnév-kiszolgáló szervereket, valamint az ott tárolt adatok hitelességét is csorbítani szeretnék. Ahogy a tavaly októberi gyakorlat során, úgy ezúttal is a HunCERT által használt információs lánc frissítése, ellenőrzése, illetve az egységes eljárásrend gyakorlása, a HunCERT ágazati CERT szerepének erősítése volt a cél. A gyakorlat legfőbb kommunikációs formája az e-mail volt. „A gyakorlat során megállapítást...

Részletek

A Tanács (EU) 2019/796 rendelete (2019. május 17.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

„...3. cikk Annak megállapításához, hogy egy kibertámadás az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelentős hatással bír-e, bármelyik következő tényező figyelembe vehető: a) a – többek között a gazdasági és társadalmi tevékenységek, az alapvető szolgáltatások, a kritikus állami funkciók, a közrend és a közbiztonság tekintetében – előidézett zavar hatóköre, léptéke, hatása és súlyossága; b) az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek száma; c) az érintett tagállamok száma; d) a – például pénzeszközök, gazdasági erőforrások vagy szellemi tulajdon nagyszabású eltulajdonítása révén –...

Részletek

A Tanács (KKBP) 2019/797 határozata (2019. május 17.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről

„AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, mivel: ...(4) A rossz szándékú kibertevékenységekről szóló, 2018. április 16-i tanácsi következtetésekben a Tanács határozottan elítélte az információs és kommunikációs technológia (a továbbiakban: az IKT) rossz szándékú felhasználását és hangsúlyozta, hogy az IKT-k rossz szándékú felhasználása elfogadhatatlan, mert veszélyezteti a stabilitást és a biztonságot, valamint annak következtében erodálódnak azok a kedvező hatások, amelyek az internetből és az IKT-k használatából...

Részletek
Page 1 of 2 1 2