Találat: közigazgatási hatásvizsgálat

Határozat az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről

„1. A Kormány elrendeli, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bevonásával – haladéktalanul tegye lehetővé a pénzforgalmi szolgáltatóknak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) történő minél gyorsabb csatlakozását. Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal 2. A Kormány elrendeli, hogy készüljön átfogó hatásvizsgálat az elektronikus fizetés bevezetésének lehetőségéről valamennyi ágazatba tartozó – hatósági vagy nem hatósági – ügyintézés, valamint elektronikus közszolgáltatás vonatkozásában. A hatásvizsgálat tárja fel, hogy az EFER...

Részletek

Változások a a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában

„8. § (2) A Függelék 1.1.2.2. pont 2. alpontja a következő e)–i) ponttal egészül ki: (A Kormányzati Szakpolitikai és Nemzetközi Főosztály hatáselemzési feladatkörében:) „e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat; f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat; g)...

Részletek

Rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

„2. Az előzetes hatásvizsgálat Az előzetes hatásvizsgálat során 3.§ a) a legnagyobb hasznossággal járó hatásvizsgálatokat, az adott szabályozás függvényében a döntési helyzet megalapozásában legnagyobb szerepet játszó közvetett és közvetlen hatások elemzését kell elvégezni; b) a szabályozás pozitív és negatív hatásait is fel kell tárni; c) a számszerűsíthető előnyöket és hátrányokat számszerűsíteni kell, majd ilyen formában kell elemezni; d) egy előzetes hatásvizsgálaton belül egységes módszertani elvrendszert kell alkalmazni; e) a szabályozás várható hatásait az adott szabályozás tekintetében releváns időintervallumban kell vizsgálni; f) több...

Részletek

Matolcsy: 500 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások terhei

„A miniszter hangsúlyozta: június 30-ig 100 milliárd, augusztus végéig pedig további 400 milliárd forintos bürokrácia-csökkenést eredményező programot dolgoznak ki. A kormány a ciklus végéig összesen 2.000 milliárd forinttal kívánja csökkenteni a vállalati szférára nehezedő adminisztrációs terheket. Hozzáfűzte: a magyarországi vállalkozások bürokratikus terhei jelenleg 3000 milliárd forintot, a bruttó hazai termék (GDP) 10,5 százalékát teszik ki. A hatásvizsgálatok alapján a most induló tehercsökkentő programtól a kormány azt várja, hogy a ciklus végéig 1,2-1,3 százalékos többlet GDP-növekedést eredményez. Matolcsy azt is bejelentette: nem fagyasztják...

Részletek
Page 3 of 3 1 2 3