Skip to main content
közigazgatási informatika

Vastagon fog a közjegyzők számítógépének ceruzája

Szerző: 2011. július 7.július 9th, 2011No Comments

„Indokolatlan többletköltséget számol fel a fizetési meghagyások kibocsátása iránti kérelemért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara informatikai rendszere, amely nem minden esetben biztosítja, hogy a Kamara eljárási díjának alapja a tartozás járulékok nélkül számított értéke legyen. Szabó Máté ombudsman ebben az eljárásban a jogbiztonság, a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja.

Az ombudsmanhoz benyújtott panaszban az áll, hogy a Kamara olyan jogellenes gyakorlatot alakított ki, mely az eljárás költségeinek indokolatlan növekedését eredményezi, ugyanakkor jelenleg nincs olyan jogi lehetőség, amely szabályszerű eljárás keretében biztosítaná a közjegyzői kamara jogértelmezésének felülvizsgálatát. A közjegyzői kamara által működtetett elektronikus informatikai rendszer most a lejárt ügyleti,- illetve késedelmi kamat címén érvényesített követelést automatikusan tőkekövetelésnek tekinti, erre tekintettel az eljárási díj alapja is emelkedik a lejárt kamat összegével.

A jogszabály szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok (ügyleti, késedelmi kamat, stb.) nélkül számított értéke. A közjegyzői kamara elnökének álláspontja szerint azonban a lejárt ügyleti kamat bizonyos feltételek fennállta esetén mégiscsak az eljárási díj alapját képezheti. Kifejtette továbbá, hogy az elektronikus rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érvényesíteni kívánt kamat után ne számítson eljárási díjat. Az ombudsman tesztelte a formanyomtatvány kitöltését, és megállapította, hogy, az elektronikus űrlap nem minden esetben alkalmas annak biztosítására, hogy a kamatot illetve egyéb költséget ne számítsák bele az eljárási díj alapjába.

A vizsgálat során az ombudsman más problémára is rátalált. Kiderült, hogy a perré alakuló ügyeknél a közjegyzők sokszor nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítják az aktát, nem tájékoztatják a felperest a peres eljárás illetékének mértékéről. Az ombudsman ezekre felhívta a kamara elnökének figyelmét, és kiemelt figyelmét kérte a problémák megszüntetésére. Az ombudsman felkérte a közjegyzői kamara elnökét, hogy kezdeményezze a kamara elektronikus rendszerének kijavítását, hogy az a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen automatikusan ne számítson fel eljárási díjat a kamat címén feltüntetett összeg után.”

Forrás:
Vastagon fog a közjegyzők számítógépének ceruzája, SG.hu, 2011. július 5.