Találat: Leader program

Magyar nyelven is elérhető a LEADER együttműködési tevékenység végrehajtását segítő dokumentum

„Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat magyar nyelven is elérhetővé tette honlapján az Iránymutatás LEADER együttműködési tevékenységek végrehajtásához a Vidékfejlesztési Programok keretében (2014-2020) című dokumentum végső változatát. A dokumentum célja, hogy tisztázza a 2014-2020 között a LEADER keretében megvalósuló vidékfejlesztési programok együttműködési tevékenységeinek szerepét. Fontos, hogy ezt az iránymutatást útmutató referenciadokumentumként kell kezelni, amely nem tartalmaz semmilyen új jogszabályi kötelezettséget...” Forrás: Magyar nyelven is elérhető a LEADER együttműködési tevékenység végrehajtását segítő dokumentum; Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat; 2016. szeptember 5. Iránymutatás LEADER együttműködési tevékenységek végrehajtásához...

Részletek

Megjelent a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítését támogató felhívás

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című (VP-19.1-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 10-től 2015. december 17-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtójának a benyújtás időpontjában rendelkeznie kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (1) bekezdésével összhangban a 2007. évi XVII. tv. 28.§-a szerinti MVH ügyfél azonosítóval. A támogatás fő céljai: helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás közösségi akciók szervezésén keresztül; megalapozott, a...

Részletek

A jövő év végéig kiírják az összes vidékfejlesztési pályázatot

„Az összes vidékfejlesztési pályázatot meghirdeti 2016 végéig a kormány – értesült a Magyar Idők. Az első öt kiírást már szeptemberben közzéteszik, míg az év végéig tucatjával jelennek meg a különböző beruházást támogató felhívások. Öt pályázat meghirdetésével indul a vidékfejlesztési program, az első felhívások még ebben a hónapban megjelennek – tudta meg a Magyar Idők. Az első kiírás várhatóan a közösségi fejlesztési stratégiák előkészítésének támogatásáról szól majd. A helyi közösségek, Leader-egyesületek a koncepciók kidolgozásához összesen egymilliárd forintra pályázhatnak. – A korábbi időszakkal ellentétben,...

Részletek

Sikerrel zárult a vidékfejlesztési program társadalmi egyeztetése

„A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a dokumentumhoz kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmi egyeztetése. A hamarosan lezáruló tervezési folyamat és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot a program brüsszeli elfogadása idén júniusban. A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai fórumot szervezett, amelynek célja a VP és az SKV széleskörű megismertetése volt. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár köszönetet mondott minden civil szervezetnek és a magánszemélynek, akik javaslataikkal segítették a program tervezését, a végleges változat kialakítását....

Részletek

Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére

„Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását – jelentette be Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a tanyák fejlődési lehetőségeit elemző szakmai műhelykonferencián. A pályázatok – tervezett áprilisi – meghirdetésével a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek és egyházak önerő nélkül is lehetőséget kapnak a közösségi kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére. A tervezés alatt álló új Vidékfejlesztési Programban is számos egyéb...

Részletek

Az Európai Bizottság módosításokat javasol a Vidékfejlesztési Programon

„Bonyolultnak tartja az Európai Bizottság (EB) a 2015-2020-as uniós költségvetés ciklus forrásainak felhasználására benyújtott, egyeztetés alatt álló magyar agrár-vidékfejlesztési programot. Az EB szerint a magyar program túl sok tervezett intézkedést tartalmaz, ez pedig veszélyeztetheti a későbbi végrehajtást. Szakértők szerint az valószínűsíthető, hogy az elfogadáshoz Magyarországnak csökkentenie kell a programban szereplő intézkedések számát. Egyelőre nem tudni, hogy a bizottsággal folytatott egyeztetések mikor fejeződnek be, de a Miniszterelnökség komolyan mérlegeli, hogy egyes új pályázatokat saját országkockázatra a program végeleges uniós jóváhagyása előtt meghirdet. Túlságosan...

Részletek

A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben

„...1.2 Kitűzött célok A kutatásom célja a LEADER politika módszertani elemeinek értelmezése és gyakorlati működésének tanulmányozása a kijelölt térségekben. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy a kiválasztott hesseni és magyar akciócsoportok közül létezhet-e – ha csak elméleti szinten is – a szerves fejlődésben előrehaladott csoport, ennek milyen a programhoz kapcsolódó tényezői vannak, ill. a hazai megvalósítás során az akciócsoportok mekkora hányadának sikerült fejlődést elérnie a LEADER programnak köszönhetően. ... 2) A kutatás következő szakaszában a LEADER politika európai szintű fejlődésére koncentráltam, bajorországi...

Részletek

Vidékfejlesztés az elkövetkező években

„A VII. Országos Csokoládé Fesztivál szakmai programjai között rendezett konferenciát 2014. augusztus 23-án a Dél-Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség. Dr. Szemán Ákos, a harminc települést magába foglaló akciócsoport alelnöke és munkaszervezet-vezetője ismertette az előadás témaköreit, Bűdi Károly elnök tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy területünkön az országos átlagot jóval meghaladta a társulás aktivitása. Ezt követően dr. Egeli Zsolt nyitotta meg a fórumot. Szerencs alpolgármestere hangsúlyozta, hogy mivel a régiónkban lévő települések nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, így számunkra létkérdés, hogy ez a térség a fejlődés...

Részletek

Kormányhatározat bizonyos vidékfejlesztési támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásának meggyorsítására

„...2. a belügyminiszter, a nemzeti fejlesztési miniszter valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter egyidejű bevonásával mérje fel azon lehetőség megteremtését, hogy a Helyi Akció Csoportok munkaszervezete, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által ellátott, a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásába milyen módon vonhatóak be a megyei önkormányzatok hivatalai vagy...

Részletek

Lezárult a LEADER program átalakításáról szóló társadalmi vita

„„Csökkentjük a bürokráciát, lerövidítjük az ügyintézési időt, és valódi döntési lehetőséget adunk a helyiek kezébe” – foglalta össze V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár a LEADER program átalakításának legfőbb pontjait. ... A Minisztérium célja, hogy az európai uniós támogatások valóban a helyi igényeknek megfelelő használják fel. Ennek érdekében a pályázatok elsődleges bírálatát a Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) döntéshozatali fórumára kívánja bízni. A helyi közösségek a helyi stratégiákban fogalmazhatják meg a helyi fejlesztési igényeket, célokat, és azok elérési módjait. Az új pályázatok kiírása előtt a...

Részletek