Skip to main content
közigazgatás: magyar

Megjelent a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítését támogató felhívás

Szerző: 2015. november 15.No Comments

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című (VP-19.1-15 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 10-től 2015. december 17-ig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtójának a benyújtás időpontjában rendelkeznie kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (1) bekezdésével összhangban a 2007. évi XVII. tv. 28.§-a szerinti MVH ügyfél azonosítóval.

A támogatás fő céljai:

  • helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás közösségi akciók szervezésén keresztül;
  • megalapozott, a partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének elősegítése;
  • reálisan megvalósítható helyi fejlesztési stratégia kiválasztása és a megvalósításban részt vevő szervezet LEADER fejlesztési források helyi koordinálására és a működéshez szükséges kiadásokra vonatkozó támogatási jogosultságának megállapítása a 2014-2020 közötti tervezési időszakra végleges LEADER HACS elismeréssel.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A Felhívás keretében a HFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.
A HFS elkészítését támogató tevékenységek köre a 1303/2013/EU RENDELET (2013. december 17.) 35. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Vidékfejlesztési Program alapján:

  • Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára;
  • HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése;
  • Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása;
  • Adminisztrációs és Igazgatási tevékenység.

Forrás:
Megjelent a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítését támogató felhívás; Széchenyi 2020; 2015. november 10.
Kapcsolódó pályázatok: VP-19.1-15 – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása; Széchenyi 2020