Találat: Magyar Közlöny

5/2020. (VII. 2.) IM utasítás a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

„...1. A Magyar Közlöny és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő felelős szerkesztőjének dr. Salgó László Pétert jelölöm ki. 2. A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítésére dr. Ardó Máriát, dr. Guttman Hanga Lillát, dr. Kupecki Nórát, dr. Nagy Attila Mihályt, dr. Petrity Krisztinát jelölöm ki, akik e feladatuk ellátása során önállóan járnak el. 3. A felelős szerkesztő és a helyettesítésére jogosult személyek aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a www.magyarkozlony.hu honlapon kerülnek közzétételre...” Forrás: 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás a Magyar Közlöny felelős...

Részletek

5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

„...1. Általános rendelkezések 1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a) a jogszabályok kihirdetésére, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi aktusok, valamint a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások közzétételére (a továbbiakban együtt: megjelentetés), b) az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölésére, a jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésére, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint egyes más jogi aktusok közzététel során történő megjelölésére. (2) E rendelet jogszabályra vonatkozó rendelkezéseit – a jogszabály kihirdetése során történő megjelölésének szabályai kivételével – az Alaptörvény és annak módosítása tekintetében...

Részletek

2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

„1. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, b) normatív tartalommal nem rendelkezik, c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.” 2. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a helyébe a...

Részletek

Megújult a hivatalos lapok kiadásának rendszere

„ A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium európai uniós forrásból újította meg a hivatalos lapok kiadásának informatikai rendszerét és folyamatát. Az informatikai fejlesztésre egyrészt a lapkiadás magasabb biztonsági szintje, másrészt a munkafolyamatok korszerűsítése érdekében került sor. A minisztérium 100 millió forintnyi európai uniós forrásból a „Hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizációja” című Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében modernizálta a közlönykiadás folyamatát. A projekt eredményeként az állampolgárok és a közigazgatási szereplők már egy modernebb és kedvezőbb keresési feltételeket biztosító honlapon férnek hozzá a Magyar Közlöny...

Részletek