Találat: tanúsítvány

A Kormány 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozata az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről

„1. A Kormány egyetért az e-kártya megvalósításával és ennek érdekében felhívja 1.1. a belügyminisztert, hogy az elektronikus tároló elemet tartalmazó (vizuális és elektronikus) személyazonosításra és elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) létrehozása és bevezetése, továbbá a működtetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket; Felelős: belügyminiszter Határidő: 2016. január 1. 1.2. a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az eSZIG elektronikus azonosítás (eID) funkciójának kormányablakokban történő felhasználása érdekében az elfogadott intézkedési tervnek megfelelően tegye meg...

Részletek

Kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

Forrás: A Kormány 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, Magyar Közlöny, 2012. évi 48.szám, 2012. április 21., 8448-8492. oldalak (pdf) Lásd még: Új korszakba lép az e-közigazgatás – felgyorsulhat az elektronikus aláírás terjedése, eGov Hírlevél

Részletek

DigiNotar… Comodo… Certigna…

„A nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) a lehetők legjobbika, ha valaki egy üzenetet rejtjelezni, vagy annak hitelességét bizonygatni szeretné. Szimmetrikus kulcsoknál legalább két fél (küldő és fogadó) rendszeréről kell elhinni, hogy a titkos kulcs őrzésével nincsen gond, aszimmetrikus esetben már elég csak egyvalakiben bízni. Ez az egyvalaki lehet egy hitelesítés-szolgáltató (trusted root CA), de lehet egy PGP-s, GnuPG-s kapcsolat is, a lényeg, hogy a titkos kulcs valóban titokban maradjon. Onnantól kezdve, hogy a titkos kulcs kitudódik, hirtelen nagy hatalomra tesz szert a támadó....

Részletek

A legfőbb ügyész 14/2011. (VII. 21.) LÜ utasítása a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás bevezetéséről

„A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján, az ügyészség elektronikus ügyintézésének elősegítése és az elektronikus felhasználók azonosítása céljából a következő utasítást adom ki: 1§ Az utasítás hatálya a Magyar Köztársaság ügyészi szerveire és az Országos Kriminológiai Intézetre terjed ki (1972. évi V. törvény 18. §). 2§ Az utasításban használt a) a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz, b) az elektronikus aláírás, c) az időbélyegző, d) a minősített tanúsítvány, valamint e) a tanúsítvány kifejezéseket az elektronikus aláírásról szóló 2001....

Részletek

Az elektronikus igazolványokról és kártyákról – realista és gyakorlatias megközelítésben

(A „Kártya és Ügyfélkapu lehetőségek” című tanulmány összefoglalása) Az elektronikus kormányzat története tele van nagyszabású kezdeményezésekkel és látványos bukásokkal. De ennél is több azoknak az eseteknek a száma, amelyeknél nem lehet tudni, hogy a befektetések (nem pusztán anyagi értelemben véve) megtérülnek-e, vajon a tervezők célkitűzéseit visszaigazolják-e a megvalósult projektumok eredményei? Közhelyszerűen visszatérő fordulat az e-kormányzattal foglalkozó szakirodalomban, hogy Európában az elektronikus kormányzat elkészült rendszereinek tényleges, állampolgári használata messze elmarad a tervezési céloktól (lásd például az European Journal of ePractice című szakfolyóirat számos...

Részletek