Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozata az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről

Szerző: 2015. május 30.No Comments

„1. A Kormány egyetért az e-kártya megvalósításával és ennek érdekében felhívja
1.1. a belügyminisztert, hogy az elektronikus tároló elemet tartalmazó (vizuális és elektronikus) személyazonosításra és elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) létrehozása és bevezetése, továbbá a működtetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. január 1.

1.2. a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az eSZIG elektronikus azonosítás (eID) funkciójának kormányablakokban történő felhasználása érdekében az elfogadott intézkedési tervnek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 1.

1.3. a belügyminisztert arra, hogy az eSZIG megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások megindítása érdekében Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet költségvetése terhére bocsásson ki pénzügyi fedezetigazolást;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. június 15.

1.4. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–3. pontban foglaltak megvalósítása céljából a 2015. évi költségvetés terhére, költségvetési forrásból gondoskodjon 3400 millió forint biztosításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 1.

1.5. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az eSZIG folyamatos kiadása érdekében gondoskodjon arról, hogy a 2016-tól a Belügyminisztérium fejezet támogatási előirányzata tartós jelleggel 2132,5 millió forinttal, a Miniszterelnökség fejezet támogatási előirányzata tartós jelleggel 310,0 millió forinttal növekedjen;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

1.6. a belügyminisztert, hogy az eSZIG kormányablakokon kívüli elfogadóhelyeinek létrehozása, valamint a GovCA kiterjesztése érdekében végezzen elemzést és pénzügyi tervezést;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

1.7. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 6. pontban foglalt elemzés és pénzügyi tervezés alapján a 2014–2020 programozási időszak európai uniós forrásaiból biztosítsa az eSZIG kormányablakokon kívüli elfogadóhelyeinek létrehozása, valamint a GovCA kiterjesztéséhez szükséges forrást.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. október 15.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az eSZIG keretében a polgárok részére az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítványokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítsa, így ennek érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek benyújtásáról, valamint az egyéb jogi feltételek megteremtéséről.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. szeptember 15.”

Forrás:
A Kormány 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozata az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről; Magyar Közlöny; 2015. évi 72. szám; 2015. május 27.; 6554. oldal (pdf)