Skip to main content

Találat: társadalomtudomány

Egyre nagyobb szükségük van az IT-cégeknek társadalomtudósokra

„Genevieve Bell az Intel kutatólaboratóriumának egyik vezető tudósa. 15 évvel ezelőtt antropológusként került a céghez, mert részese akart lenni az internet megjelenése és elterjedése által fémjelzett korszaknak. "Láttam az internet elterjedését és azt gondoltam, ha ez ilyen sebességgel történik, akkor hatalmas változásokat fog okozni a társadalomban. Részese akartam lenni ennek a folyamatnak és nem akartam, hogy a technikusok beszélgessenek azokról a kérdésekről, amik akkor a technológiai cégeknél meghatározóak voltak. Ez ma is igaz: minden eddiginél nagyobb szükség van az informtikai vállalatoknál pszichológusokra,...

Részletek

Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?

„Az előadás arra keresi a választ, vajon a két világháború között megszületett hivatásrendi gondolat tartalmaz-e olyan elemeket, melyek mai formába öntve hozzájárulhatnak a posztmodern utáni emberiség társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásához. Be kívánja mutatni, a magyar hivatásrendi gondolkodók (szociológusok, jogászok, gazdasági szakemberek) teoretikus munkásságának azon szeletét, mely a jelenkor számára is hasznosítható üzenettel bír. Mindemellett röviden azt is elemezni kívánja, milyen esélyei lehetnek az újrafelfedezett és újragondolt hivatásrendiség gyakorlati alkalmazásának.” Szerkesztői megjegyzés: Adalék a címben feltett kérdéshez: „...Dr. Imre Miklós ismertette: a...

Részletek

Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata

„Berényi Eszter–Erőss Gábor–Neumann Eszter: Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata 342 oldal, ISBN 978-963-236-651-7, Ára: 3400 Ft Várható megjelenés: 2013. május 31. A szociológia klasszikusai Max Webertől Michel Foucault-n át Pierre Bourdieu-ig tudás és politika, tudás és hatalom összefüggéseit firtatták. Hogyan alakul e viszony a mai Magyarországon – az egészségügyi és az oktatási szektorban? Hogyan formálódtak az oktatási integrációs és a sajátos nevelési igényű gyerekeket célzó közpolitikák Magyarországon? Milyen alkuk köttettek a WHO Lelki egészség akcióprogramjának honosítása során? Milyen szemléletek versengtek egymással...

Részletek

Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban

„A disszertáció azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan illeszkednek az új infokommunikációs technológiák a hagyományos kommunikációs formákhoz, és milyen szerepet töltenek be a privát kapcsolathálózatok fenntartásában. Ezt három kérdéscsoport alapján vizsgáltam. Az első kérdés arra kereste a választ, hogy milyen összefüggés van az internethasználat és a kapcsolatháló mérete, jellege között. Mivel az internet egyaránt alkalmas meglévő kapcsolatok fenntartására és új kapcsolatok kiépítésére, és mivel az online fenntartott kapcsolatok diverzitásának kevesebb korlátja lehet a hagyományos kapcsolatokénál, azt feltételeztem, hogy a nethasználat pozitív...

Részletek
Page 5 of 5 1 4 5