Skip to main content
közigazgatás: magyar

Megjelent az ÁROP-1.1.12 jelű kiemelt projekt útmutatója

Szerző: 2011. május 22.No Comments

Elérhető az ÁROP-1.1.12 kódjelű, Közszolgálat a közigazgatásban felmérés-sorozat című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutatója, mely a honlapról 2011. május 20-tól letölthető.
A kiemelt projekt benyújtására 2011. május 20. és 2011. június 30. között van lehetőség.

Háttér
A területi államigazgatás átalakításáról 2010 szeptemberében döntött a kormány (1191/2010. Korm. határozat), mely keretében 2011. január elsején Budapesten és minden megyei jogú városban megalakultak a Kormányablakok, fokozatosan lehetővé téve a személyes egyablakos ügyintézést.
Jelen projekt célja felmérés-sorozat megvalósítása a közigazgatás átalakításával kapcsolatos állampolgári vélemények és attitűdök feltérképezésére. A kutatás a minisztériumok átalakításának, az államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztásának, továbbá a közigazgatási eljárások egyszerűsítésének és az ügyintézés javításának állampolgárok által érzékelt sikerességét méri.
A gyakori állampolgári elégedettségmérések csak közvetlenül a közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatokat vizsgálják, a tágabb intézményi-igazgatási összefüggésekre nem térnek ki. Jelen kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a közigazgatás és az önkormányzatok működésének megítéléséről nemcsak az állampolgárok, hanem az államigazgatásban dolgozók részéről is. A komplex vizsgálat félévente ismétlődik és négy évig tart, így lehetőség lesz az időbeli elmozdulások nyomon követésére. A vizsgálat egy összetett pontrendszer kidolgozásával és alkalmazásával teszi mérhetővé az elmozdulást, amely az egyes elemeiben félévente ismétlődő kutatások adataira támaszkodik. A felméréssorozat félévente kutatási jelentéseken keresztül tárja elő a kutatások tanulságait.
További cél a közigazgatási eljárásrenddel, ügyintézési egyszerűsítésekkel, változásokkal kapcsolatos alapattitűd mérése mellett az egyes területek fontossági sorrendjének megállapítása, azaz hogy az állampolgárok milyen területeken regisztrálnak előrelépést, és mekkora jelentőséget tulajdonítanak a különböző változásoknak. A felmérés a közigazgatás fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos tevékenységeit érintő állampolgári percepcióra is kiterjed. Emellett a kutatás olyan eredménymutatókat generál, melyek egy pontrendszerben számszerűsítik a belső dolgozók és az állampolgárok véleményét a közigazgatás teljesítményéről.
A kutatás alapattitűdöket, állampolgári elvárásokat és ügyfél-elégedettséget mutat be, de a dolgozói visszajelzést is lehetővé teszi, így ezen vélemények a döntéshozatal fontos szempontjait képezhetik a jövőben.”

Kapcsolódó dokumentumok