Skip to main content
közigazgatási informatikaművelődéstudomány

Újabb mérföldkövéhez érkezett az első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis

Szerző: 2012. szeptember 3.No Comments

„Fejlesztésének újabb mérföldkövéhez érkezett Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), amely a hazai kutatás-fejlesztési információs rendszer egyik központi elemeként országos méretben teszi láthatóvá, mérhetővé és intézményi szinten összehasonlítóvá a tudományos teljesítményt. A korszerű, hiteles és szabványosított adatbázis az elnyert uniós támogatással megvalósított fejlesztések eredményeképp a jövőben az eddiginél sokkal szélesebb áttekintést ad a magyarországi kutatási eredményekről, átjárást biztosít a felsőoktatási intézményi tudástárakhoz, repozitóriumokhoz, erősíti a felsőoktatás és a kutatás versenyképességét.

„A Magyar Tudományos Akadémia egyik közfeladata, hogy bemutassa a magyar tudomány eredményeit. Ennek legfontosabb eszköze egy olyan hiteles adatbázis, amely világossá teszi a kutatók és az intézmények teljesítményét és lehetővé teszi annak felmutatását, hogy miként és mivel járul hozzá a magyar nemzet a világ tudományos életéhez” – mondta a Magyar Tudományos Művek Tára országos kiterjesztéséről szóló projekt bemutatása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Pálinkás József. Az Akadémia elnöke az MTA Könyvtárában rendezett eseményen a MTMT jelentőségét méltatva úgy fogalmazott: az első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis fejlesztése szép példája a hazai szellemi műhelyek legjavának együttműködésére, a közös intézményi érdekek megjelenítésére.

„Nyilvántartani és megismertetni értékeinket” – fogalmazta meg a magyar tudományosság egésze számára az eredmények világszínvonalú bemutatását lehetővé tévő tudományos bibliográfiai adatbázis legfőbb célját Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, az MTMT Felügyelő Testületének elnöke. A korábbi két tudományos adatbázis egyesítéséből megszületett és most egy TÁMOP-pályázat keretében 308 millió forintos támogatással megújult MTMT további feltöltésével szinte teljes körűen hozzáférhetővé válnak a hazai felsőoktatási intézmények, az akadémiai, valamint a programhoz csatlakozott más kutatóhelyek 2007-2014 között megjelent és a jövőben publikálandó tudományos műveinek bibliográfiai adatai. Makara B. Gábor szavai szerint az MTMT a „szervezeti önismeret” lehetőségét is biztosítja. Mint mondta: egy gombnyomással, akár tíz perc alatt kimutatható, hogy egy-egy felsőoktatási intézmény egy adott időszakban milyen tudományos teljesítményt végzett.

Értékelhető és elemezhető eredmények
Az MTMT, a hazai kutatás-fejlesztési információs rendszer egyik központi elemeként átjárást biztosít az intézményi tudástárakhoz, az egyetemi és akadémiai repozitóriumokban megtalálható művek közvetlenül is elérhetővé válnak a portálról. Az adattár az MTA tudományos osztályaihoz illeszkedve 11 szakterületen körülbelül 25 ezer kutatóhoz kapcsolódva tartalmaz információkat. Az MTMT teljes kiépülésével a hazai kutatási és részben fejlesztési, innovációs eredmények döntő hányada is láthatóvá, értékelhetővé, elemezhetővé válik. A korábbinál megbízhatóbb összehasonlítási lehetőség áll majd rendelkezésre az egyes szakterületek, az egyes intézmények és az egyes kutatók teljesítményét illetően, s felrajzolhatók lesznek a fejlődési trendek, megtalálhatók a magyar tudomány összteljesítményére vonatkozó adatok és információk.

„A magyar tudományosság teljesítményét méltán reprezentáló, sikeres és fontos lépésnek nevezte az MTMT fejlesztését Balázs Ervin, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, míg Kollár László az OTKA Bizottság elnöke arról a tapasztalatáról számolt be, hogy a megújuló adatbázist használó kutatók jobban odafigyelnek adataik feltöltésére, így már mostanra is „tisztult a kép.” Mezey Barna, a Magyar Rektori Konferencia elnöke szerint az MTMT jó eszköze az oktatói kiválóság mérésének is: összehasonlíthatóvá teszi a teljesítményeket, ösztönzi az esetleges lemaradókat a korábbinál jobb teljesítmény elérésére.

Az adatbázis széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosít a döntéshozóknak, mert megjeleníti azokat a közleményeket és más tudományos alkotásokat is, amelyek nemzeti jellegük miatt, megjelenési formájuk, témájuk vagy közlési nyelvük miatt kívül esnek a nemzetközi publikációs/bibliográfiai adatbázisok megfigyelési körén.

Folyamatosan bővülő lefedettség
Az eredetileg 24 MTMT-tagintézmény együttműködésével indult projekt gazdája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Az MTA kezdeményezésére indított projekthez – amellyel az Akadémia Könyvtára fontos közfeladatot teljesít – hasonló, a nemzeti és felsőoktatási tudományos kutatási potenciál bemutatására alkalmas adatbázis rendszer néhány EU tagállamban, például Szlovéniában, Hollandiában vagy Írországban már működik, legtöbb esetben nem teljes funkcionalitással. A tagintézmények száma idehaza folyamatosan növekszik: a felsőoktatás oktatói, kutatói esetében a lefedettség már 85-90 százalékos, míg az Akadémia kutatóintézeteinél az arány 100 százalékos.

A magyar fejlesztés fő eleme a 2007-től 2014-ig terjedő teljes körű adatfeltöltés mellett a szoftverfejlesztés és elemzési eszköztár kialakítása az értékelés és a nemzetközi összehasonlítás segítésére. Ez utóbbi becsült fejlesztési költsége 100 millió Ft. A szoftver-fejlesztéshez előzetes koncepció, rendszerterv és igényfelmérés készült. Az MTMT rendszerének és a felsőoktatási intézmények belső informatikai rendszerének összekapcsolásához szükséges szoftver elemek fejlesztéséhez a projekt résztámogatással fog hozzájárulni. Kiépül a kapcsolat a felsőoktatási adattár alapú vezetői információs rendszerrel (AVIR: Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer a felsőoktatásban). A tudományos teljesítményre vonatkozó adatokat az AVIR az MTMT-ből veszi majd át. A projekt végére így a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi bemutatására is alkalmas internetes portál jön létre. Az MTA Könyvtárában egy 19 fős, informatikusokból, könyvtár-informatikusokból, tájékoztató könyvtárosokból, közgazdászokból, valamint szociológusokból álló csoport, illetve egy 29 fős hasonló szakemberekből álló külső csapat végzi a projekttel kapcsolatos munkát. A program projektgazdája az MTA Könyvtára. A szakmai irányítást Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, az MTMT Felügyelő Testületének elnöke végzi”

Forrás:
308 milliós TÁMOP támogatással fejlesztik tovább az első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázist az Akadémiai Könyvtárban; Magyar Tudományos Akadémia; 2012. augusztus 31.