közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Megjelent a kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek érdekében kiírt felhívás

Szerző: 2012. szeptember 4.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek” című, ÁROP-1.1.17 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja.

A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 200 000 000 forint.

A projektjavaslat benyújtására 2012. augusztus 31. és 2012. szeptember 30. között van lehetőség. ”

„…1. részprojekt; A Ket. szerinti szabályozott ügyintézési szolgáltatások műszaki, technikai követelményrendszerének kidolgozása
A Ket.-et módosító 2011. évi CLXXIV. törvény X. fejezete alapjaitól szabályozza újra az elektronikus ügyintézés hatósági vonatkozását. A létrejövő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ-ök) nyújtása jelentős körben engedélykötelessé válik, a szükséges engedélyt a KIM irányítása alatt működő elektronikus ügyintézési felügyelet állítja ki, amelyhez szakhatósági állásfoglalást az NFM biztosít (A 2011. évi CLXXIV. törvény 47. §-a a Ket. 175. §-ába építi be a rendelkezést, amely szerint felhatalmazást kap az informatikáért felelős miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben a technikai előírásokat igénylő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes műszaki, technikai feltételeit rendeletben állapítsa meg). A szakhatósági tevékenység célja az, hogy az engedélyezésre váró szolgáltatások műszaki, technikai jellemzői egységes specifikáció szerint legyenek értékelhetőek, az engedélyezési eljárás ez által zökkenőmentes, az ügyfelek számára kiszámítható módon és időtartamban történjen.

A részprojekt során egységes specifikációk, minimumkövetelményeket tartalmazó ajánlások, sztenderdek (útmutatók) készülnek el, a Ket. által meghatározott fogalmi körben.

A cél az, hogy a szakhatósági működés során a projektben elkészülő sztenderdeknek való igazolt megfelelés lényegében a szolgáltatási engedély automatikus megadását jelentse.

Az útmutatók megfelelő hivatkozás lehetőségét biztosító elnevezéseket kapnak, elkészülésük után alapját képezik az NFM és a KIM hatósági jellegű kapcsolattartásának, illetve az NFM piaci szolgáltatókkal folytatott szakhatósági kommunikációjának.

2. részprojekt; Információ és IT biztonsági kultúra fejlesztése a közigazgatásban

A részprojekt eredményeként születő termék egy olyan elektronikus tájékoztató brosúra, amely közérthetően, ábrák segítségével, informatikai képzettséget nem feltételezve bemutatja a fenti témaköröket, és tanácsokat ad. A brosúrát megismerő közszolgálati dolgozó ez által megismeri a kockázatok terjedelmét, jellemző formáit és a javaslatok betartásával magabiztosságot nyer az informatikai biztonsági kockázatok felismerésében és kezelésében.

3. részprojekt; Kormányzati szerveknél hasznosuló konkrét technikai megoldások tervezése, megvalósítása
3/A: A konszolidációs adatvagyon hasznosítását támogató szakrendszer kialakítása
A projekt célja a kormányzati informatika konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1277/2010. (XII. 9.) Korm. határozatban, illetve az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. Rendelet 92. §-ában rögzített IT konszolidációs és felügyeleti-ellenőrzési feladatok elvégzésének megerősítése, kiterjesztése, folyamatszerű kidolgozása. Jelenleg a feladatok elvégzését jelentősen hátráltatja a nagyszámú kötelezett megfelelő elérése, az adatközlés módjának meghatározatlansága, a beérkező adatok egységes formátumának, egységes feldolgozási módjának hiánya, egységes nyilvántartás és adattovábbítási rendszer hiánya.

A projektben elkészül a kérdéses eljárások folyamatának optimalizált modellje, a kötelezettek számára is elérhető dokumentáció, valamint a kötelezettek és az ellenőrzést végző szervezeti egység kapcsolattartását, adatközlését egységes szerkezetbe foglaló keretrendszer felület (szoftverfejlesztés), amely képes a beérkező űrlapok automatikus feldolgozására, kiértékelésére. Tekintettel arra, hogy a feladat elvégzése során jelentős adatmennyiség keletkezik, ennek munkavégzést segítő, kereshető formában való tárolását kell megoldani…

3/B: A Kormányzati hitelesítés-szolgáltatás kialakításához kapcsolódó feltételek biztosítása
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § g) pontja szerint a Kormány kijelölte a NISZ Zrt.-t a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás létrehozására és működtetésére. A szolgáltatás a SZEÜSZ-ök körébe tartozik, vonatkoznak rá a megfelelő előírások. E szolgáltatás hazai előképei általánosságban kevés sikerrel működtek, ezért az új szolgáltatás felállítását kiterjedt tervezésnek, hatásvizsgálatnak kell megelőznie. E részprojektben elkészül a hitelesítés szolgáltató műszaki kialakításának alapterve, a kapcsolódó lehetőségek értékelése, a hasznosítás lehetőségeinek összegyűjtése, az igénybevétel elterjedésének elősegítése, gazdasági, társadalmi hatásvizsgálata, a szolgáltatás iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek vizsgálata.

A részprojektben elkészül a szolgáltatás nyújtásának szabályozási háttere, amely egy komplex dokumentumrendszert képez, a hitelesítés szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelően. A részprojekt keretében azon szabályozási dokumentumok egy része készül el, amelyeket a jogszabályok a minősített, NMHH által engedélyezett, nyilvántartásba vett hitelesítés szolgáltatóvá válás feltételeként írnak elő. A dokumentumok egy teljesen önálló szolgáltatás kialakításának előfeltételei.

3/C: Az elektronikus dokumentum tárolás szolgáltatás megvalósulásának szakértői megalapozása
A részprojekt célja a Ket. 168. § (1) g) pontja alatt SZEÜSZ-ként nevesített elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás kialakításának szakértői megalapozása a szolgáltatás informatikai, műszaki alapját képező magas szintű műszaki terv elkészítésével…

4. részprojekt; Kormányzati informatikai projektműködési eljárásrend kialakítása és oktatása
A cél olyan informatikai, infokommunikáció specifikus projektműködési- és felügyelet eljárásrend és módszertan létrehozása és oktatása, amely a közigazgatásban érintett projektek menedzseléséhez és felügyeletéhez nyújt segítséget. A létrejövő dokumentáció (eljárásrend, projektszervezet felépítése, fő folyamatok és résztvevőik, a projekteket kiszolgáló dokumentum sablonok stb.) egyrészt közvetlenül felhasználhatóak az egyes projektekben, másrészt olyan oktatási anyagot képeznek, amely lehetővé teszi a közigazgatási projektek és közigazgatás fejlesztési projekteken dolgozó projektmenedzserek képzését…”

Forrás:
Megjelent a kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. augusztus 31.
Kapcsolódó dokumentumok