Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

dr. Szabó Erika miniszteri biztosi kinevezéséről

Szerző: 2012. december 28.No Comments

„…1.§ A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2013. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig dr. Szabó Erikát miniszteri biztossá nevezem ki.

2.§ A miniszteri biztos feladata a Nemzeti Államigazgatási Központ (a továbbiakban: Központ) működésének megszervezése, amely a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatait, illetve azok irányítását, továbbá az államigazgatási feladat- és hatásköri jegyzék elkészítésével tudásbázisként segíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodáinak működését.

3.§ A miniszteri biztos
a) közreműködik a feladatával összefüggő jogszabályok előkészítésében,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat – a Központ vezetőjének kinevezése és felmentése kivételével – a Központ kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében, illetve gyakorolja a Központ vezetőjének feladat- és hatáskörét,
c) előkészíti a Központ megszervezésével, működésének hatékonyabbá tételével kapcsolatos döntéseket, valamint ellenőrzi azok végrehajtását….”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 41/2012. (XII. 21.) KIM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 56. szám; 2012. december 21.; 10305-10306. oldalak (pdf)