Skip to main content
informatikajogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Európai Unió: Rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Szerző: 2014. augusztus 10.augusztus 30th, 2014One Comment

„Az Európai Tanács jóváhagyta az Európai Parlament által korábban elfogadott rendeletet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. A rendelet megállapítja az elektronikus azonosítás kölcsönös elismerésének feltételeit, a bizalmi szolgáltatások szabályait – speciálisan az elektronikus tranzakciókra vonatkozóan –, és megteremti az elektronikus aláírások, bélyegzők és időbélyegzők, elektronikus dokumentumok, valamint az ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások, és weboldal-hitelesítési tanúsítási szolgáltatások jogi alapjait.

A rendelet még nem lépett hatályba, ez azután fog megtörténni (20 nappal), hogy közzéteszik az EU Hivatalos Lapjában – ez a napokban várható. Ettől kezdve rendelkezései az egész Európai Unióban közvetlenül alkalmazandók és kötelező erejűek lesznek.

Az új rendelet megteremti a vállalkozások, a magánszemélyek és a hatóságok közti biztonságos elektronikus kapcsolattartás közös alapjait. Növelni kívánja a köz- és magánszféra online szolgáltatásainak, elektronikus üzletkötéseinek és kereskedelmének hatékonyságát az EU-ban, és fokozni kívánja a belső piacon az elektronikus tranzakciók iránti bizalmat. Az elektronikus azonosítás és hitelesítés kölcsönös elismerése különösen fontos pl. az európai polgárok számára nyújtott határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások esetében.

Az új rendelet következtében a tagországoknak – bizonyos feltételekkel – el kell ismerniük a természetes és jogi személyek azon elektronikus azonosító eszközeit, amelyek egy másik tagország olyan elektronikus azonosítási rendszerének felelnek meg, amely be lett jelentve a Bizottságnál. A tagállamok dönthetnek arról, hogy a nemzeti szinten legalább az online közszolgáltatások, esetleg bizonyos konkrét szolgáltatások igénybevételéhez használt elektronikus azonosítási rendszerek mindegyikét némelyikét, vagy egyikét sem jelentik be a Bizottságnak. Ezek a rendelkezések csak a határokon átnyúló vonatkozásait érintik az elektronikus azonosításnak, és az azonosító eszközök meghatározása továbbra is nemzeti hatáskör marad.

Azok a tagországok, amelyek csatlakozni kívánnak egymás bejelentett e-azonosító eszközeinek elfogadási rendszeréhez, ezt megtehetik, amint közzé lesznek téve a végrehajtási jogi aktusok. Ez 2015 második felére várható. A kötelező kölcsönös elfogadás 2018 második felében léphet hatályba.

Mindeddig csak az elektronikus aláírásra volt irányelvi szintű szabályozása az EU-nak, amelyet 2016 júliusától vonnak vissza. Azon túl, hogy az új szabályozás túllép ezen az irányelven, ill. bővíti azt, most először EU-szintű szabályokat vezet be az olyan bizalmi szolgáltatásokra, mint az elektronikus időbélyegzők és elektronikus kézbesítési szolgáltatások létrehozása és ellenőrzése, vagy a weboldal-hitelesítési tanúsítványok létrehozása és ellenőrzése. A jogszabálynak megfelelő szolgáltatásokat szabadon lehet nyújtani az egységes piacon. Ezen túlmenően lesz egy (önkéntes) uniós bizalmi jegy is a minősített bizalmi szolgáltatók által nyújtott minősített bizalmi szolgáltatások megjelölésére.”

Forrás:
Council adopts electronic identification rules; Európai Tanács; 2014. július 23. (sajtóközlemény)
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC; Európai Parlament és Európai Tanács (a rendelet) (pdf)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/93/EK IRÁNYELVE (1999. december 13.) az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (a hatályon kívül helyezett irányelv) (pdf)