Skip to main content
informatikaközigazgatási informatika

3. Nyílt forráskódú térinformatika munkaértekezlet

Szerző: 2014. november 24.No Comments

„A munkaértekezlet célja az volt, hogy a magyarországi felhasználókat összehozza, a felhasználói kört bővítse, lehetőséget biztosítson az információk megosztására.
OSGeo magyar csoport (elérhető a LinkedIn-en)
2014. november 21.
Program

Berényi Attila (GISLab): Webtérképek az energiaiparban – esettanulmány (15 perc)
Miben különleges az energiaipar? Hogyan használhatóak a nyílt forráskódú térinformatikai eszközök (különös tekintettel a webtérképekre) ebben az iparágban? Milyen problémákkal találkozhatunk egy olyan rendszer bevezetésekor, amely nem a nagy szoftvercégek jól ismert programcsomagjaira épül? Milyen naprakész technológiákat alkalmazhatunk meglévő rendszerünk fejlesztésére, tökéletesítésére? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatunk választ egy konkrét SaaS implementáció bemutatása közben.

Padányi-Gulyás Gergely (LLTK): Desktop GIS a weben? – a Heron bemutatása az ÉMO Építésügyi Modulján keresztül (15 perc)
A térinformatikai szoftverek jellemzően asztali alkalmazások, melyek kinézetükben többé-kevésbé egységesek: térképablak, rétegfa, ikonsor stb. A nyílt forráskódú Heron Mapping Client (MC) elősegíti a böngésző alapú webes térképes alkalmazások készítését. A Heron a GeoExt JavaScript toolkit fölé épül, felhasználva és továbbfejlesztve annak elemeit. A Heron úgy használja ki a GeoExt nyújtotta lehetőségeket, hogy közben minimális programozást igényel: meglévő panelek megfelelő konfigurációjával kis erőfeszítéssel gazdag webes térképes alkalmazásokat tudunk készíteni. A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft egyik legutóbbi munkája, az építésügyi hatósági ügyintézés web-GIS platformon történő megvalósítása is Heron-ra épült. Az előadás során az ÉMO Építésügyi Modulján keresztül kerül bemutatásra ez a toolkit.

Schmauder Tamás (FÖMI), Sándor Csaba (ViaMap): Digitális Légifilm Archívum – fentről.hu (15 perc)
A digitális légifilm archívum szakmai háttere: légifilmtár, szkennerek, szkennelés. fentrol.hu fejlesztői szemmel, avagy mit kezdjünk a weben 65.000 db 300MB-os TIFF-fel PostGIS, Mapserver, OpenLayers, gdal környezetben.

Mikus Gábor: Nyílt forráskódú térinformatika a mezőgazdasági igazságügyi szakértésben (20 perc)
A bíróságok polgári peres vagy közigazgatási ügyeik tárgyalása során sok esetben kerülnek szembe különböző mezőgazdasági szakkérdésekkel. Ha a jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, mellyel a bíróság nem rendelkezik, akkor a bíróság ezeknek a megválaszolására igazságügyi szakértőt rendel ki. A szakértő feladata, hogy a feltett kérdéseket szakmailag alátámasztott módon megválaszolja, és ezzel az ügy lezárását előmozdítsa. A mezőgazdasággal kapcsolatos peres ügyekben sok esetben több évvel korábbi, a gazdálkodás térbeliségére is vonatkozó szakkérdéseket kell megválaszolni. Ezeknek a problémáknak a megértésében, megfejtésében és a válaszok dokumentálásában jelentenek nagy segítséget a távérzékelési és térinformatikai eszközök. Néhány, a gyakorlatban előforduló eseten keresztül mutatom be a mezőgazdasági igazságügyi szakértésben előforduló térinformatikai megoldásokat.

Sőrés László (MFGI): Földtani adatszolgáltatás INSPIRE alapokon, nyílt forráskódú eszközökkel (15 perc)
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) nyilvános adatainak jó része az INSPIRE direktíva hatálya alá esik. A geológia, geofizika, bányászat, környezetvédelem területén számos témakörben szabványos kereső, megjelenítő és letöltési szolgáltatásokat fejlesztünk, amelyek alapvetően saját fejlesztésű és szabad forráskódú szoftverekre épülnek. Az INSPIRE konform adatszolgáltatás a térképi metaadatok publikálásán túl a térképi alakzatok mögötti adatbázis tartalom szabványos megosztását is jelenti. Komoly kihívást jelent a meglevő adatrendszerek szerkezetének leképezése az INSPIRE adatmodellre, és az új tartalmi, formai elvárásoknak megfelelő tartalomszolgáltatás kialakítása. A szabványos adatrendszerkezet és a nyílt web szervizek használata eddig nem látott szintű adatintegrációt tesz lehetővé, ráadásul adatcentralizáció nélkül. Az előadás néhány jellemző példán keresztül bemutatja az „INSPIRE gondolat” megvalósításának egy módját, és kiaknázásának lehetőségeit. A bemutatott példák másoknak is hasznos útmutatóul szolgálhatnak az új európai téradat infrastruktúrába való betagozódás első lépéseihez.

Pődör Andrea (Geo), Siki Zoltán (BME): Geoforall oktató laborok világhálózata (15 perc)
Az OSGeo, az ICA és az ISPRS támogatásával 89 labor jött létre (2014. október 2-i adat), elsősorban felsőoktatási intézményekben, a nyílt forráskódú térinformatikai szoftverek oktatására. Két ilyen labor is található Magyaroszágon (GEO Székesfehérvár, BME Budapest).

Burai Sarolta, Varga Orsolya (DE): Statisztikai számítások településföldrajzi vizsgálatokhoz (10 perc)
Napjainkban a térinformatika számos területen alkalmazható, így többek között a településföldrajzban is. A szoftverek hozzáférhetősége a felhasználási területek nagyságával ellentétben viszont igen csak korlátozott, ezért én a vizsgálataim során egy olyan szoftvert választottam ami mindenki számára elérhető. A kutatásom során QGIS-ben végeztem térbeli középpont, illetve legközelebbi szomszéd index számítást. Ezen statisztikai módszerek alkalmazását kívánom előadásomban bemutatni… ”

Forrás:
3. Nyílt forráskódú térinformatika munkaértekezlet; BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék; 2014. november 21.