Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

Mindenható lesz az Oktatási Hivatal

Szerző: 2015. január 9.No Comments

„Nemcsak a Kliktől, a kormányhivataloktól és az Oktatáskutató Intézettől vesz át feladatokat az Oktatási Hivatal, de várhatóan hamarosan magába olvasztja az oktatási szolgáltatásokat fejlesztő és üzemeltető Educatio Kft.-t is, így az ágazat eddigi legnagyobb háttérintézménye jöhet létre – értesült lapunk.

Előkészítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az oktatási háttérintézmény-rendszer átalakítását, a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében 2015 folyamán több lépcsőben az Oktatási Hivatalhoz (OH) telepítik a legfontosabb feladatokat – értesült lapunk. Ahogy azt Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár is jelezte már, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) mostantól tisztán fenntartói feladatokat fog ellátni, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) fő hatásköre pedig a tankönyvellátás lesz, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, és néhány kormányhivatali feladatkör pedig az OH-hoz települ.

Január 1-jétől már a hivatal látja el a tanárok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának szervezését, a tanfelügyelet szervezését, szaktanácsadói névjegyzék vezetését, és idetartozik a pedagógusképzések, a diákok tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyeinek szervezése, illetve a most induló, lemorzsolódás elleni jelzőrendszer működtetése is.

Átveszik az Educatio feladatait
Lapunk információi szerint azonban nemcsak a köznevelésben nő meg a háttérintézmény szerepe, de a felsőoktatásban is: úgy tudjuk, hogy az OH az oktatási szolgáltatásokat fejlesztő és üzemeltető Educatio Nonprofit Kft. legtöbb feladatát is átveszi. A főként a felsőoktatási felvételi lebonyolításáról és a Felvi.hu üzemeltetéséről ismert cég lényegében beolvadna az OH-ba. Úgy tudjuk, az elmúlt időszakban több alkalmazott, köztük vezető beosztású munkatárs kapott új, az idén lejáró határozott idejű szerződést, és sok munkatársat helyileg is átköltöztetnek az év folyamán az OH-ba.

Érdemi változás január 1-jétől az etikai kódex elkészítésének és alkalmazásának kötelezővé tétele is. A köznevelési törvény módosítása szerint a kódexet a Nemzeti Pedagógus Karnak (NPK) kell megírnia, de a benne foglalt alapelvek alapján a magánfenntartású iskoláknak is kötelező elkészíteniük a saját verziójukat. A követelmény azonban az egyházi iskolákra és óvodákra nem vonatkozik, nekik csak ajánlásként kell figyelembe venniük az NPK által lefektetett elveket.

Újdonság az is, hogy ettől az évtől az iskolai taneszközök beszerzéséről már nem az önkormányzatoknak, hanem a Kliknek kell gondoskodnia, így csökkennek az iskolaműködtető önkormányzatok költségei. Az ingatlan működtetése, a technikai berendezések javítása, karbantartása, és cseréje, valamint a már meglévő, önkormányzati tulajdonú taneszközök karbantartása azonban továbbra is az önkormányzatok dolga marad.

A módosítás egyértelművé teszi a közösségi szolgálat elvégzésének véghatáridejét is, e szerint az ötvenórányi önkéntes munkát minden diáknak a végzés utáni vizsgaidőszak végéig le kell tudnia.

Könnyítések lépnek életbe
A feladatellátási gondok enyhítése érdekében életbe lépett néhány könnyítés: átmeneti felmentést adnak több szigorú képesítési előírás alól az óvoda- és iskolapszichológusoknak, illetve csökkentik egyes iskolai vezetők kötelező óraszámát is. A diákok érdekében kibővítették az iskolák által ellátható feladatok körét, mostantól így helyben is elláthatóvá váltak olyan speciális, szakszolgálati tevékenységek, mint például gyógytestnevelés vagy a konduktív pedagógia.

Szintén az újítások közé tartozik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalmának bevezetése, illetve az érintett diákok felzárkózását segítő intézményi jelző- és pedagógiai támogatórendszer januári indítása is. Ennek lényege, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak kifejlesztett felzárkóztató programokkal csökkentsék az iskolaelhagyás kockázatát, illetve visszavezessék az iskolába a rendszerből már kiesett fiatalokat. Veszélyeztetett tanulónak az új jogszabály szerint az számít, akinek tanulmányi átlageredménye nem éri el a közepest, vagy az előző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat.

Szűkebbre szabnák a magántanulóvá nyilvánított diákok körét is, mivel a kormány szerint az otthon tanuló gyerekeket nem érik el a korszerű pedagógiai módszerek, és közösség híján a szociális készségeik sem fejlődnek kellőképpen. Annak érdekében, hogy tényleg csak azok maradjanak otthon, akiknek ez a legjobb megoldás, némileg megbonyolították az eljárást: mostantól minden kérelmezés esetén kötelező lesz kikérni a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és – a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek esetében – a gyermekvédelmi gyám szakvéleményét is. Ismeretes, ilyen procedúrára eddig csak akkor volt szükség, ha az iskola igazgatója úgy ítélte meg, hogy hátrányos lenne a tanulóra a magántanulóvá válás.

Legfeljebb egy alkalommal ismételhet évet a gyerek
Véget vetnek az indokolatlan buktatásoknak is. Szülői kérésre mostantól legfeljebb egy alkalommal ismételhet évet a gyerek, kizárólag első osztályban, a felsőbb évfolyamokon nem. Ami a tanárokat illeti: január 1-jétől csaknem hatezer szakértő és szaktanácsadó kezdte meg a pedagógusok munkájának segítését, s több mint 22 ezer nevelő lépett át a pedagógus II. vagy mesterpedagógus kategóriába. A fokozatváltók február elején kapják kézhez először a mintegy nyolc százalékkal emelt bérüket. Szeptemberben következik a generális fizetésemelés következő – de még nem utolsó – üteme, ami három-négy százalékos keresetnövekedést jelent.

A 2015/2016-os tanévben a köznevelési tárca közlése szerint hozzávetőleg 750 ezer diák jut térítésmentesen tankönyvhöz.”

Forrás:
Mindenható lesz az Oktatási Hivatal; Csókás Adrienn; Magyar Nemzet; 2015. január 5.