Skip to main content
közigazgatási informatika

Fél év múlva megérkezik az e-kártya

Szerző: 2015. július 6.július 10th, 2015No Comments

„Lehetővé teszi, hogy egyetlen igazolvány használatával intézhessük hivatalos ügyeinket. Interjú Dr. Ignácz Istvánnal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökével.

Az új okmány kiváltja a taj-kártyát és az adóigazolványt, és alkalmas lesz egyes közlekedési szolgáltatások igénybevételére is. Az e-kártya ez által a polgárbarát és hatékony elektronikus közigazgatás továbbfejlesztésének egyik alappillére.

Hogyan érintik ezek az intézkedések a jelenleg még érvényes személyi igazolvány használatát?
Dr. Ignácz István: Kezdjük az elején: minden állampolgárnak rendelkeznie kell legalább egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (tehát személyazonosító igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy útlevéllel). Ennek értelmében az e-kártya kiváltása nem kötelező. Azonban, ha 2016. január 1-jét követően az állampolgár személyazonosító igazolványt szeretne igényelni (akár első alkalommal, akár a korábbi okmány érvényességi idejének lejárta miatt), úgy számára már az új e-kártya kerül kiállításra. Az e-kártya – szemben a jelenlegi személyazonosító igazolvánnyal – tartalmazni fog egy olyan, magas biztonságú elektronikus tároló elemet (chipet), amelynek segítségével az állampolgárok ezen okmány használatával otthonról is intézhetik hivatalos ügyeiket, illetőleg a személyes ügyintézés is egyszerűbbé válik, köszönhetően az e-kártya által nyújtott elektronikus azonosítási, valamint elektronikus aláírás-szolgáltatásoknak.

Milyen felhasználási területei lesznek az új kártyának?
Dr. Ignácz István: Bevezetéskor három fő funkció fog kapcsolódni hozzá. Egyrészt az e-azonosítás kártyafunkció segítségével a közigazgatási ügyintézés során az ügyfél gyorsabban és hatékonyabban tudja magát azonosítani, ugyanis például egy e-kártyaleolvasó, valamint az e-kártyához tartozó egyedi biztonsági kód segítségével igazolható az e-kártya felhasználására való jogosultság, valamint lehetővé válik a chipen elektronikusan tárolt adatok automatikus kiolvasása is, megkönnyítve az elektronikus űrlapok kitöltését, gyorsítva ezzel az ügyintézést. Újdonságként a kártyának lesz egy e-aláírás funkciója is. Ennek segítségével lehetővé válik az állampolgárok számára, hogy e-kártyájukkal (amennyiben igényeltek hozzá elektronikusaláírás-tanúsítványt) minősített elektronikus aláírást hozzanak létre, ezáltal teljes bizonyító erejű magánokiratokat készíthetnek elektronikus úton. A harmadik funkció az úti okmány kártyafunkció. Ez nem új, hiszen a használatban lévő személyazonosító igazolványokkal jelenleg is gyakorolható utazási jog, ám mindezt az új kártya magasabb technikai és biztonsági szinten valósítja majd meg. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a funkció nem váltja ki az útlevelet, hanem annak a biztonsági szintjére emeli a személyazonosító igazolványt, vagyis a schengeni övezet országaiban alkalmas lesz a határátlépésre.

Fél évvel az e-kártya megjelenése előtt több szinten is felmerültek különböző adatbiztonsági aggályok. Ezekre milyen válaszok adhatók?
Dr. Ignácz István: Az adatbiztonsági aggályok többsége abból adódik, hogy az ezeket híresztelők nincsenek tisztában az e-kártyarendszer működésével. Sokan azt gondolják, hogy ha valaki eltulajdonítja az elektronikus személyazonosító okmányt, akkor annak tartalmát, hasonlóan egy CD lemezhez, egy megfelelő olvasóba helyezve, a kriptográfiai kulcs segítségével történő dekódolást elvégezve kiolvashatja, holott ez nem így van. A Magyarországon bevezetésre kerülő e-kártya a jelenleg ismert legmodernebb és legbiztonságosabb megoldásokat alkalmazza. Alapvetően a jelenleg már használatban lévő biometrikus útlevelek esetében is alkalmazott tanúsítási protokollra épül és az útlevélchipre vonatkozó uniós és nemzetközi sztenderdeken alapuló műszaki előírásokra támaszkodik. Ez egészül ki az e-azonosítási és az e-aláírási funkcióval. Az e-kártya okmány vizuális adattartalma gyakorlatilag nem változik, a biometrikus adatok, az adóazonosító jel és a taj kizárólag elektronikusan, a chipben kerülhet letárolásra. Egy eltulajdonított okmány esetén tehát, a vizuálisan megjelenő adattartalmon felül, az állampolgár további adatainak a megszerzése szinte teljességgel kizárt. Az e-azonosítási és az e-aláírási funkció használatához szükséges továbbá a polgár személyes kódjának, azaz a PIN kódnak a megadása is. Összességében elmondható, hogy egy olyan többkörös ellenőrzési és biztonsági rendszer kerül kialakításra, amely a bankkártyákhoz képest nagyságrendileg jobb és biztonságosabb megoldást kínál.

Aggályként merült fel, miként lehet kezelni biztonsággal a központi adatbázisba kerülő adatok illetéktelenek számára való hozzáférhetetlenségét, illetve miként, s hogyan pótolják az elveszett, megrongálódott e-kártyákat?
Dr. Ignácz István: Mint ahogy említettem, a bevezetésre kerülő okmány vizuális adattartalma megegyezik a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmával. Az e-kártya elektronikus tároló eleme pedig mindezeken túl már a bevezetéskor tartalmazni fogja az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint – 12. életév betöltését követően – ujjnyomatát is.

Létezik-e már kidolgozott szisztéma arra, hogy a határokon túl élő magyar állampolgársággal rendelkezők milyen módon juthatnak e-kártyához, számukra egy új szisztéma szerint működő adatbázist hoznak létre?
Dr. Ignácz István: A határokon túl élő magyar állampolgárokra nem vonatkozik külön protokoll az e-kártya igénylésével kapcsolatban. Amennyiben a külföldön élő magyar állampolgár személyazonosító igazolványt szeretne igényelni 2016. január 1-jétől, úgy számára már az új e-kártya kerül kiállításra, tehát nincs szó külön szisztéma szerint működő adatbázisról.”

Forrás:
Fél év múlva megérkezik az e-kártya; Nagy József; Szabolcs Online; 2015. július 6.