Találat: e-kártya

A gépjárművek forgalmi engedélyének papírról plasztik alapúra történő cseréje jelenleg nincs napirenden

„Szlovákiában már évek óta egy chipes plasztikkártya helyettesíti a forgalmi engedélyt, a magyar autósoknak azonban még ma is egy nehezen tárolható, sérülékeny papírdarabot kell maguknál tartaniuk. Pedig a kormány már bevezette az e-kártyát is, ami sok igazolványt kiváltott. A forgalmi engedély az a hatósági dokumentum, ami bizonyítja, hogy a gépjármű jogszerűen vesz részt a forgalomban, Egy 2011-es kormányrendelet határozza meg, hogy milyen adatok szerepelnek benne. Több mint harminc információt tartalmaz, ezek közül a legfontosabb a rendszám, a műszaki érvényesség határideje és a...

Részletek

Egy magyar app segít egészségesen élni: betartani a diétát, szedni a gyógyszert, mérni a vérnyomást

„...Az okostelefonok száma Magyarországon is elérte azt a kritikus tömeget (becslések szerint mintegy 3,5 millió van belőlük itthon), amellyel már el lehet kezdeni a különböző e-szolgáltatások bevezetését. Ennek nyomán készült el a MeNTA, azaz a Mobil Egészségnapló és Tájékoztató Alkalmazás, melynek célja, hogy a felhasználó minden, egészségével kapcsolatos információt egy helyen tároljon. A cél nemcsak az egészség megőrzése, de fejlesztése is: a jobb orvos-beteg kapcsolat, a könnyebb, gyorsabb mérések, a prevenció, az egyszerű szolgáltatáskereső és a folyamatos, hiteles tájékoztatás. Végre hasznos lesz...

Részletek

Lázár János: fejlesztéspolitika és átfogó adóeljárási reform

„...következő két hétben társadalmi konzultációt folytatnak majd a 2020-ig tartó ciklus pályázatairól. Megerősítette egyúttal azt a kormányzati szándékot, hogy a Pest megyei települések érdekében Budapest és Pest megye külön régió legyen az EU-s pénzek elosztása szempontjából. Az ügyben munkacsoportot jelölnek ki, a döntést pedig legkésőbb 2016-ban meg kell hozni, hogy 2020-tól Pest megye önálló legyen vagy a települések más megyékhez csatlakozzanak az EU-s fejlesztési pénzeket tekintve. Átfogó adóeljárási reform lesz A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány átfogó adóeljárási reformot tervez....

Részletek

Kormányrendelet az e-kártyával összefüggő ügyekről

„...1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-át követően a következő alcímmel egészül ki: „1. § A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szerv kijelölése 6/A. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként a Kormány a...

Részletek

2015. évi CXXX. törvény az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról

„1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása ... 2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása ... 3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása ... 4. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása ... 5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása ... 6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003....

Részletek

Szlovákia: több mint 400 elektronikus szolgáltatás a közigazgatásban

„Júliusban helyezték üzembe a címnyilvántartás új informatikai rendszerét és immár elektronikusan lehet kérelmezni az állami szociális juttatásokat, támogatásokat is. Az Információs Társadalom Operatív Program (OPIS) záró fázisába lépett. Ma már több, mint 400 elektronikus közigazgatási szolgáltatást érhetnek el az ügyfelek, amely szám az év végére elérheti a 2000-t is. A kormányhivatal és a pénzügyminisztérium éppen ezért médiakampányt indítanak a slovensko.sk portálon elérhető szolgáltatások propagálására. A kormányhivatal operatív programok osztályának főigazgatója, Peter Kostolný a mai pozsonyi sajtótájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a projektek nagy...

Részletek

Fél év múlva megérkezik az e-kártya

„Lehetővé teszi, hogy egyetlen igazolvány használatával intézhessük hivatalos ügyeinket. Interjú Dr. Ignácz Istvánnal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökével. Az új okmány kiváltja a taj-kártyát és az adóigazolványt, és alkalmas lesz egyes közlekedési szolgáltatások igénybevételére is. Az e-kártya ez által a polgárbarát és hatékony elektronikus közigazgatás továbbfejlesztésének egyik alappillére. Hogyan érintik ezek az intézkedések a jelenleg még érvényes személyi igazolvány használatát? Dr. Ignácz István: Kezdjük az elején: minden állampolgárnak rendelkeznie kell legalább egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (tehát személyazonosító igazolvánnyal,...

Részletek

Péterfalvi: Biztonságos lesz az e-kártya

„Adatvédelmi szempontból nem tartja aggályosnak az e-kártya bevezetését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. A személyiségi jogok biztonságát garantálja, hogy sem az ujjlenyomat, sem pedig a fénykép nem lesz biometrikus, ráadásul a kártyák olvasásához a tulajdonos aktív közreműködése szükséges. Az adatokhoz hozzáférő szervek számára pedig csak az adott információ elérését biztosítja a rendszer, aki azokkal mégis visszaél, bűncselekményt követ el – hívta fel a figyelmet Péterfalvi Attila a Rádió Orienten. Megfelel az adatbiztonsági követelményeknek a készülő e-kártya használatával kapcsolatos törvénytervezet, amely...

Részletek

A Kormány 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozata az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről

„1. A Kormány egyetért az e-kártya megvalósításával és ennek érdekében felhívja 1.1. a belügyminisztert, hogy az elektronikus tároló elemet tartalmazó (vizuális és elektronikus) személyazonosításra és elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) létrehozása és bevezetése, továbbá a működtetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket; Felelős: belügyminiszter Határidő: 2016. január 1. 1.2. a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az eSZIG elektronikus azonosítás (eID) funkciójának kormányablakokban történő felhasználása érdekében az elfogadott intézkedési tervnek megfelelően tegye meg...

Részletek

Elektronikus személyazonosító kártya

„A Kormány T/4857. számon benyújtott törvényjavaslata egyfelől az e-kártya megvalósításához szükséges törvénymódosításokat tartalmazza, másfelől az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítására irányul. A Képviselői Információs Szolgálat kiadványa a szükséges magyar és nemzetközi háttér-információkat foglalja össze.” Forrás: Elektronikus személyazonosító kártya; Képviselői Információs Szolgálat; Országgyűlés; infojegyzet 2015/26.; 2015. május 21. (pdf)

Részletek
Page 1 of 2 1 2