Skip to main content
gazdaságinformatika

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program a kkv-k számára – GINOP-3.2.1

Szerző: 2015. december 15.No Comments

„A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett konzorciumnak az elsők között sikerült Támogatási szerződést kötnie az Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program megvalósítására kkv-knak című kiemelt projekt megvalósítására.

A konzorcium tagja az MKIK mellett az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), továbbá szakmai partnerekként vesznek részt a projektben a területi kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ).

A projekt célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, és stabilitásuk, valamint növekedési hatékonyságuk javítása. A program megvalósítása során növekedni fog a kkv-k naprakész üzleti tudása és innovatív szemlélete, terjed az IKT (infokommunikációs technológiák) eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használata, összességében javul a vállalkozások képessége az elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésre.

A kkv-k a gyors piaci reagálás és a rugalmas ügyfélkezelés mesterei. Kis méretük és nagyon egyszerű – sokszor egyszemélyes – döntéshozatali mechanizmusuk révén rendkívül gyorsan képesek reagálni a megváltozott körülményekre. Méretükből következő hátrány ugyanakkor, hogy az információszerzési képességük korlátozott, piaci kitekintésük is viszonylagosan szűk, és kevés „elvesztegethető” beruházási forrásuk miatt alacsony a kockázatvállaló-képességük. Ezek a tényezők teszik nehézzé számukra az ismeretlen területeken – mint például többségük számára az IKT – történő előrelépést, és ezzel a vállalkozás méretének növelését. Ugyanakkor az is elmondható, hogy IKT adoptálásával ezen területeken tudnának legjobban fejlődni. Ehhez nyújt segítséget a most már szerződéssel rendelkező GINOP-3.2.1-15-2015-0001 jelű projekt – a maga nem egészen 2 milliárd forintnyi támogatási összegével – melyben a KIFÜ Folyamat Minőségbiztosítási feladatot lát el.[KIFÜ]”

——

„Egy brüsszeli gazdaságfejlesztési fórumon fejtette ki Kott Ferenc a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Informatikai Kollégiumának elnöke, hogy a magyar kkv szektor versenyképességének növelése szempontjából a digitális felzárkóztatás elkerülhetetlen feladat. A kisvállalkozások informatikai fejlettsége, eszközhasználata elmarad az uniós átlagtól és ennek a negatív hatásait nemzetgazdasági szinten is érezni lehet. A probléma nem csak finanszírozási okokra vezethető vissza, számos esetben az információ hiány és negatív technológiai attitűd is akadályozzák az informatikai fejlesztéseket. Az MKIK ezért egy átfogó, országos programot indít, amelynek keretében személyes és testre szabott informatikai tanácsadást biztosít a mikró- kis és közepes vállalkozások vezetői és tulajdonosai számára, hogy elősegítse az informatikai fejlesztéséket és azok valódi hasznosságára is felhívja a figyelmet.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara EU képviselete a Brüsszeli Nagykövetség Külgazdasági Irodája szervezésében 2015.12.10-én megrendezésre került „Európa digitális jövője – az infokommunikációs fejlődés hatásai az üzleti világra” című fórumon részt vett: Dr. Szabó László miniszterhelyettes, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Dr. Stelbaczky Tibor COREPER I. nagykövet, Magyarország Állandó Képviselete az EU mellett, Nagy-Rothengass Márta osztályvezető, DG CNECT, Európai Bizottság, Kott Ferenc, elnök, Informatikai Kollégium, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Kott Ferenc elmondta, hogy az említett projekt a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja (GINOP 3.2.1) keretében, közel 2 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Fő célja a hazai KKV-k versenyképességének növelése. Az új IKT alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök bemutatása, a korszerű megoldások iránti igény felkeltése, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a programban résztvevő KKV-k versenytársaiknál hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon.

Hozzátette, hogy a 2017. május 31-én záruló projekt eredményeként, szándékuk szerint legalább 3000 KKV-t ér el a program, amely vállalkozásoknál legalább 3500 új IKT alkalmazás bevezetése és használata fog megkezdődni. A megvalósulás során közvetlenül és közvetetten számos új munkahely jön létre.

A projekt több, egymásra épülő, egymást kiegészítő részprojektből áll:
* Országos kamarai IKT tanácsadói hálózat kiépítése
* Szemléletformálási és kompetenciafejlesztési tartalmak elkészítése
* IKT szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása
* IKT kompetencianövelő tájékoztató napok és összesen 127 kiemelt rendezvény megtartása
* Kommunikációs, információs- és médiakampány
* Interaktív tudásbázis, döntéstámogató és projektadminisztrációs rendszer megvalósítása
* Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítési rendszer felállítása[Infotér]”

Forrás:
Támogatási Szerződés az Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program megvalósítására; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; 2015. december 11.
A kkv szektor digitális felzárkóztatása elkerülhetetlen; Infotér; 2015. december 15.
GINOP-3.2.1-15 – Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program kkv-knak; Széchenyi 2020