hírközlésinformatikaInternetközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikatávközléstechnika

Európai Parlament: felső határ az EU-n belüli hívásoknak, zöld út a vészhívó rendszernek, a szupergyors 5G hálózatok kiépítésének támogatása

Szerző: 2018. november 19.No Comments

  • Az Unión belüli hívások percenként legfeljebb 19 centbe, az SMS-ek hat centbe kerülhetnek
  • 2020-ra megfelelő rádiósávot kell az 5G hálózatok számára biztosítani
  • Kötelező mobiltelefonos vészjelző rendszer (ún. „fordított 112-es” rendszer)

A képviselők szerdán jóváhagyták az új távközlési szabályokat az Unión belüli hívások árának korlátozására.
A Parlament a szupergyors 5G hálózatok kiépítésének támogatását, és a vészhelyzeti figyelmeztetőrendszer létrehozását is jóváhagyta.

A belföldi díjas barangolást biztosító döntéssel 2017-ben megszűntek a roaming-díjak a külföldről belföldre irányuló hívások esetén. Az új jogszabály a belföldről külföldre irányuló hívások díját maximálja 2019. május 15-től 19 eurócentben, míg a szöveges üzenetek legfeljebb hat centbe kerülhetnek majd.

A jogszabály a biztonsági előírások, például a titkosítás szigorításával az okostelefonok, többek között az internetalapú szolgáltatások (például Skype, WhatsApp, stb.) használóit is védi. Bevezeti a telefonszám megőrzésének jogát, amely a szerződés megszűnte után egy hónapig érvényesíthető, az előre fizetett kártyákon maradt, fel nem használt összeget pedig a szerződés megszűnésekor ezentúl kötelező lesz visszaadni a felhasználónak. A felhasználók kártérítésre tarthatnak igényt, ha elhúzódik a szolgáltatóváltás, vagy közben kárt szenvednek.

A tagállamoknak elő kell segíteniük az 5G hálózatok kiépítését, amelyet a megfelelő rádiófrekvencia rendelkezésre bocsátásával tehetik meg 2020-ig. A cél az, hogy az EU 5G tervével összhangban 2020-ra az EU minden tagállamában legyen legalább egy nagyobb város, ahol már működik az 5G hálózat.

„Fordított 112-es”
A tagállamokban kötelező lesz bevezetni az úgynevezett „fordított 112-es” kommunikációs rendszert, amely vészhelyzet vagy katasztrófa esetén SMS-ben vagy mobil alkalmazások révén értesíti a térségben tartózkodó lakosokat. A tagállamoknak az irányelv hatályba lépésétől 42 hónap áll rendelkezésre, hogy felállítsák a rendszert.

Nagyobb kiszámíthatóság a távközlési cégeknek
Az irányelv kiszámíthatóbbá teszi a távközlési befektetések tervezhetőségét és elősegíti a cégek közötti költség- és kockázatmegosztást.

A jelentéstevők szerint
„A kódex kiszámíthatóbb befektetési környezetet ad a szolgáltatók számára, amely elengedhetetlen az 5G hálózatok fejlesztéséhez”- mondta Pilar del Castillo Vera spanyol néppárti jelentéstevő.
„A telefonhívások árának csökkenése minden európai számára győzelem, a kódex pedig az EU összes fogyasztója számára védelmet nyújt” – tette hozzá Dita Charanzová cseh liberális képviselő.
„Az új távközlési szabályok új területekre terjesztik ki a hírközlési szabályzók testületének hatáskörét” – jegyezte meg Evžen Tošenovský jelentéstevő.

A következő lépések
A Tanács végső jóváhagyását követően a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre az irányelv átültetésére a nemzeti jogrendbe. Az árhatárok 2019. május 15-én lépnek életbe.”

Forrás:
Felső határ az EU-n belüli hívásoknak, zöld út a vészhívó rendszernek; Európai Parlament; 2018. november 14.
Szerkesztői megjegyzés: Az eljárás anyagai is elérhetőek a fenti címen.