Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozata a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Szerző: 2019. április 21.No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál (a továbbiakban: Portál) a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: KIBER) továbbfejlesztésével jöjjön létre, és ennek megvalósítása érdekében

1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a KIBER működtetését, üzemeltetését és adatállományát a miniszterelnök kabinetfőnöke és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával adja át a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Digitális Kormányzati Ügynökség);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a KIBER alapjain kiindulva az 1. pont teljesítését követő 30 napon belül olyan Portál jöjjön létre, amely alkalmas más, a kormányzati informatikai fejlesztésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos szakrendszerekből – személyes adatnak nem minősülő, a beszerzés elbírálása szempontjából lényeges – adatok átvételére és átadására, valamint amelyen keresztül az informatikai fejlesztéssel és beszerzéssel kapcsolatban a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezetek és az irányításukat, felügyeletet ellátó szervek, személyek, valamint a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezetek, személyek egymással kapcsolatot tarthatnak;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az 1. pont teljesítését követően azonnal

3. visszavonja az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozatot…”

Forrás:
A Kormány 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozata a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről; Magyar Közlöny; 2019. évi 67. szám; 2019. április 18.; 2319. oldal (.pdf)