Skip to main content
informatikaközigazgatás: külföldönpolitikatechnikatudomány

Az OECD Mesterséges Intelligencia Alapelvei

Szerző: 2019. május 25.február 11th, 2024No Comments

Melyek az OECD Mesterséges Intelligencia Alapelvei?
Az OECD Mesterséges Intelligencia Alapelvei elősegítik az innovatív és megbízható mesterséges intelligenciát (MI), amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és a demokratikus értékeket. Az OECD-tagállamok 2019. május 22-én fogadták el, a mesterséges intelligenciáról szóló OECD-tanácsi ajánlást elfogadva. Ez az első ilyen tartalmú, kormányzati aláírással rendelkező nemzetközi dokumentum. Az OECD-tagországokon kívül más országok is, köztük Argentína, Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Peru és Románia már jelezték, hogy betartják az OECD MI-elveit. A csatlakozás lehetősége nyitva áll további országok számára. Az OECD AI-alapelvei olyan iránymutatást fogalmaznak meg a Mesterséges Intelligencia (MI) fejlesztése és alkalmazása területén, melyek megfelelően gyakorlatiak és rugalmasak ahhoz, hogy kiállják az idő próbáját a mestersége intelligencia gyors fejlődése ellenére is. Az alapelvek kiegészítik az olyan területeken megfogalmazott meglévő OECD-szabványokat mint az adatvédelem, a digitális biztonsági kockázatkezelés és a felelős üzleti magatartás.

Az Alapelvek
Az ajánlás öt, egymást kiegészítő, értékalapú elvet határoz meg a megbízható MI felelősségteljes kezelésére: a MI-nek az inkluzív növekedés, a fenntartható fejlődés és a jólét elősegítésével az emberek és a bolygó javát kell szolgálnia. Az MI-rendszereket úgy kell megtervezni, hogy tiszteletben tartsák a jogállamiságot, az emberi jogokat, a demokratikus értékeket és a sokféleséget, és tartalmazniuk kell megfelelő garanciákat is – például szükség esetén az emberi beavatkozást -, hogy biztosítsák a tisztességes és igazságos társadalmat. Az MI-rendszereknek biztosítaniuk kell az átláthatóságot és felelősségteljes közzétételt annak érdekében, hogy az emberek megérthessék és megvitathassák az MI-alapú rendszerek következményeit. Az MI-rendszernek életciklusuk során szilárd, biztonságos és megbízható módon kell működniük, és a potenciális kockázatokat folyamatosan értékelni és kezelni kell. Az MI-rendszereket fejlesztő, telepítő vagy működtető szervezeteket és magánszemélyeket felelősségre kell vonni a fenti elveknek megfelelő megfelelő működésükért.

Mit tehetnek a kormányok?
Ezekkel az értékalapú elvekkel összhangban az OECD öt ajánlást is nyújt a kormányoknak: A kutatás és fejlesztés állami és magánberuházásainak elősegítése a megbízható AI innováció ösztönzésére. A hozzáférhető AI-ökoszisztémák támogatása digitális infrastruktúrával és technológiákkal, valamint az adatok és a tudás megosztására szolgáló mechanizmusokkal. Olyan szakpolitikai környezetet biztosítsanak, amely megnyitja az utat a megbízható MI-rendszerek kiépítéséhez és alkalmazásához. Vértezzék fel az embereket az MI-hez szükséges készségekkel, és támogassák a munkavállalókat a MI által uralt gazdaságra való méltányos átmenet érdekében. Támogassák a nemzetközi és a szektorok közötti együttműködést a megbízható MI felelősségteljes felügyeletének előrehaladása érdekében.

Mi az OECD-ajánlás?
Az OECD-ajánlások jogilag nem kötelező erejűek, de rendkívül befolyásosak, és sokszor képezték nemzetközi szabványok alapját, és segítettek a kormányoknak a nemzeti jogszabályok kialakításában. Például az OECD 1980-ban elfogadott adatvédelmi irányelvei, amelyek szerint korlátozni kell a személyes adatok gyűjtését, számos adatvédelmi törvény és keretrendszer alapjául szolgál az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában.

Kik fogalmazták meg az OECD MI Alapelveit?
Az Alapelveket körét egy több mint 50 tagú szakértői csoport határozta meg. A csoport 20 kormány képviselőiből, valamint az üzleti, munkaügyi, civil társadalom, tudományos és tudományos közösségek vezetőiből állt. A szakértői javaslatokat az OECD átvette, és az OECD MI Alapelvekké alakította.

Mi a következő lépés?
Az Ajánlások különös hangsúlyt fektet az MI kutatásának, fejlesztésének és kiépítésének mérésére szolgáló mutatók kidolgozására, valamint a végrehajtásának előrehaladását mérő tényanyag összegyűjtésére. bizonyítékok bázisának összegyűjtésére annak végrehajtásának előrehaladásának értékelésére. Az OECD jövőbeni MI Szakpolitikai Megfigyelőközpontja (AI Policy Observatory) ezt meg fogja könnyíteni azzal, hogy bizonyítékokat és útmutatást nyújt az MI-mutatók, szakpolitikák és gyakorlatok tekintetében az Alapelvek végrehajtásához, és olyan központot alkot, amely megkönnyíti a párbeszédet és megosztja a legjobb gyakorlatokat az AI-politikákkal kapcsolatban.”

Forrás:
OECD Principles on AI; OECD; 2019. május 22.
Recommendation of the Council on Artificial Intelligence; OECD; OECD/LEGAL/0449; 2019. május 22.