Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának hatásai a hatósági eljárás átláthatóságára és nyitottságára

Szerző: 2019. július 14.No Comments

„Sok, korábban nem vár és adott esetben nem is szándékolt feladat elé állítják napjaink rohanó társadalmi, gazdasági változásai a közigazgatást és azon belül a hatósági jogalkalmazást végző szervezetrendszert és annak személyzetét is. A nyitottságra, az ügyfél- és társadalomközpontúságra minden korábbinál nagyobb szükség van annak érdekében, hogy az információs társadalomban élő, hagyományos értékeit, fogódzkodóit fokozatosan elvesztő társadalom és annak minden egyes tagja megőrizhesse bizalmát a közigazgatás joghoz kötöttségével, céljainak teljes körű és következetes megvalósításával, a várt és elvárt jogbiztonság megteremtésével, saját tevékenységének és szervezetének átláthatóvá tételével, egyszóval önmagával közigazgatással szemben. E tanulmány arra irányul, hogy e rendkívül összetett, sokdimenziós rendszer vonatkozásában megragadjon két témát, amelyek hathatósan hozzájárulhatnak a fenti célkitűzés megvalósításához, a hatósági eljárásban a döntések diverzifikálásával illetve az integritás-szemlélet erősítésével kapcsolatban. Jelen tanulmány a Rézler Gyula Alapítvány támogatásával, a hazai PhD-tanulmányok támogatására irányuló ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan jött létre. A tanulmányba foglalt gondolatokkal kívánom tiszteletemet kifejezni Rézler Gyula professzor úr kiemelkedő jelentőségű munkássága előtt és megköszönni a Rézler Gyula Alapítvány támogatását, amely hozzájárult szakmai fejlődésemhez a doktori fokozat megszerzéséhez vezető út során.”

Forrás:
Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának hatásai a hatósági eljárás átláthatóságára és nyitottságára; Hohmann Balázs; Rézler Gyula Alapítvány; 2019 (PDF)