Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalomszervezet

Miért nincs javulás a magyar digitális kormányzati teljesítmény mérőszámaiban – a tetemes ráfordítások ellenére?

Szerző: 2019. október 13.No Comments

„…Kutatási témámban magyarázatot kerestem arra a dilemmára, hogy a közigazgatásban IKT fejlesztésekre fordított összegek, miért nem jelennek meg látványosan (egy felfelé ívelő tendenciát mutatva)az elektronikus kormányzat fejlettségét mérő indikátorok hazánkra vonatkozó pontértékeiben. Ehhez kapcsolódóan ugyanakkor fontosnak tartottam feltárni, hogy az az összefüggésrendszer, amely az Operatív Programok (OP-k) mögött meghúzódó Európai Uniós célok, valamint az OP-kalapján végrehajtott projektek (indikátorok, fejlesztések hatása) között fennáll, milyen mértékben illeszthető, a nemzetközi szakirodalomban ismert „alignment”, azaz illesztés mennyire lehet jelen, ebben a folyamatban. Az illesztést, mint lehetséges projekt sikerességi tényezőt vizsgáltam.”

Forrás:
Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján; Aggod-Fekó Adrienn; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2019-XI-05 14:00, helye: NKE Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
A doktori (PhD) értekezés letöltése (PDF)
Lásd az illesztés problémájához: „Az elmúlt 15 évben számos tanulmány foglalkozott a stratégiai illesztés témájával, azonban a legtöbb még mindig kezdetleges szinten van. A kutatások esettanulmányokon, felméréseken és empirikus megközelítésen keresztül mutatják be az üzleti és információs technológiai teljesítmény szoros kapcsolatát,valamint azt, hogy a vállalatok nem tudnak versenyképesek lenni, ha az üzleti és IT stratégiák nem illeszkednek. Az üzleti és technológiai illesztés meghatározza, hogy az információs technológiai misszió, célkitűzések, tervek milyen szinten támogatják és támogatottak az üzleti misszió, célkitűzések és tervek által(Aversano, Grasso, Tortorella, 2012).
A szakirodalomban az IT és szervezeti változások, az illesztés koncepciója napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap. Az alap elképzelés lényege, hogy egy szervezetben stratégiailag illeszteni kell egymáshoz a területeket (IT, üzleti, egyéb).”