Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaságkörnyezetvédelem

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója az Európai Bizottság „Termőföldtől az Asztalig Stratégiájáról”

Szerző: 2020. június 1.No Comments

„…A Termőföldtől az Asztalig Stratégia összességében ambiciózus környezeti célokat határoz meg az Európai Unió egészére, amely mögé az európai lakosság jelentős része be is fog állni. A kérdés továbbra is az, hogy a fent említett célokat az Európai Bizottság pontosan milyen eszközökkel kívánja érvényre juttatni, és hogy mennyire veszi figyelembe adott esetben a tagállami sajátosságokat: mind környezeti állapot, fogyasztási szokások, mind pedig tagországi szabályozás vonatkozásában. Egy egységes keretrendszer és közösen elérendő célok kitűzése nem ördögtől való, ugyanakkor nem lehet cél a túlszabályozás (ami magával hozza a túlzott adminisztrációt), és olyan elvárások felállítása, amelyeket – megfelelő adatok és hatásvizsgálat hiányában – nem kellő megalapozottsággal határoztak meg, ezáltal a mind megvalósításuk, mind az általuk elért (rész)eredmények is erősen kétségesek. Annyi bizonyos, hogy a Termőföldtől az Asztalig Stratégia – a Biodiverzitás Stratégiával együtt – jelentős befolyással lesz a még tárgyalás alatt álló KAP reformra, emellett a tagállamok által benyújtandó KAP Stratégiai Terveket is csak akkor fogják jóváhagyni, ha az eléri a Bizottság által megfelelőnek ítélt környezeti ambíciószintet.”

Forrás:
Az Európai Bizottság víziója a fenntartható mezőgazdaságról és élelmiszeriparról, avagy mit tartalmaz a Termőföldtől az Asztalig Stratégia?; Horváth Dóra, Szűcs Viktória; Nemzeti Agrárgazdasági Kamara; 2020. május 25, (PDF)