Európai Unióinformatikaközigazgatási informatika

Kiberbiztonság: az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el a közös kiberbiztonsági egységben rejlő lehetőségek feltárásáról

Szerző: 2021. október 24.No Comments

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el, amelyben felkérte az EU-t és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább az uniós kiberbiztonsági válságkezelési keretet, és ehhez vizsgálják meg a közös kiberbiztonsági egységben rejlő lehetőségeket is.

A Tanács következtetéseiben hangsúlyozza, hogy meg kell szilárdítani a meglévő hálózatokat, és fel kell térképezni az információmegosztás terén esetlegesen fennálló hiányosságokat, valamint a kiberközösségeken belüli és azokon átívelő szükségleteket. Ennek eredményeként megállapodás születhet egy potenciális közös kiberbiztonsági egység lehetséges elsődleges célkitűzéseiről és prioritásairól. Ez egy fokozatos, átlátható és inkluzív folyamat, amely elengedhetetlen a bizalom növeléséhez. A Tanács fontos szerepet tölt be az uniós kiberbiztonsági válságkezelési keret továbbfejlesztésével kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalban és koordinációban, továbbá figyelemmel fogja kísérni az elért eredményeket, és iránymutatást fog nyújtani e keret kiegészítéséhez.

A Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy megfelelő munkamódszereket és irányítási struktúrát kell kialakítani annak érdekében, hogy valamennyi tagállam részt vehessen a tanácskozásokon, a fejlesztésben és a hatékony döntéshozatali folyamatokban. A potenciális közös kiberbiztonsági egységnek tiszteletben kell tartania lehetséges jövőbeli résztvevőinek hatáskörét, megbízatását és jogkörét, és a tagállamok részvétele önkéntes jellegű lenne.

A Tanács a közös kiberbiztonsági egységről szóló ajánlás egyes elemeinek, így például az uniós kiberbiztonsági gyorsreagálású csoportokra vonatkozó elképzeléseknek, valamint a kiberbiztonsági események és válságok elhárítására irányuló uniós tervnek a további vizsgálatát sürgeti.

Háttér-információk
Az Európai Bizottság június 23-án közzétette a közös kiberbiztonsági egység létrehozásáról szóló ajánlását, amely a közszolgáltatásokat, a vállalkozásokat és a polgárokat az EU-ban mindenütt érintő, egyre növekvő számú súlyos kiberbiztonsági eseménnyel szembeni fellépésre irányul. Ezen ajánlás értelmében a közös kiberbiztonsági egység olyan fórumként működne, amely egyesítené az EU és tagállamai különböző kiberközösségeinek erőforrásait és szakértelmét a jelentős kiberbiztonsági események hatékony megelőzése, megakadályozása és az azokra való reagálás érdekében.

Forrás:
Kiberbiztonság: a Tanács következtetéseket fogadott el a közös kiberbiztonsági egységben rejlő lehetőségek feltárásáról; Európai Unió Tanácsa; 2021. október 19.